seminarie

Interesten inzake belastingen na het Zomerakkoord

Charlotte Lardenoit

Academy- logo

Het Zomerakkoord (uitgewerkt in de Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting) introduceert een nieuw stelsel van moratorium- en nalatigheidsinteresten. Dit met groot belang voor uw praktijk.

In tussentijd heeft de administratie in een recente circulaire haar visie op deze hervorming gegeven. De administratie geeft op een zeer enge en overigens hoogst betwistbare wijze een interpretatie aan deze bepaling. De fiscale praktijk zal hierdoor niet van rechtsonzekerheid gespaard blijven. Meer dan voldoende reden om een concreet en praktisch te laten informeren hoe met moratorium-en nalatigheidsinteresten om te gaan in de praktijk. 

Dat ontdekt u in het praktisch webinar. Uw gastvrouw is Mr. Charlotte Lardenoit, vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten 

Schrijf u snel in voor dit vrij webinar!

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share