seminarie

Tuerlinckx Academy | Fiscale procedure

Jan Tuerlinckx, Dave van Moppes, Charlotte Lardenoit

Academy-cover - fiscale procedure

INHOUD

Praktisch met basismodellen
De cursus is gericht op de praktijk van de beroepsbeoefenaar.
Met de deelnemers wordt overlopen welk verweer gevoerd kan
worden en welke basismodellen hiervoor in aanmerking komen.


Globaal, actueel en diepgaand
De opleiding verstrekt een alomvattend en diepgaand overzicht
van de fiscale procedure.
• het verwerven en behouden van globale kennis terzake;
• actualisering van een snelle evolutie;
• technische uitdieping.


Deze opleiding beperkt zich niet tot specifieke topics maar belicht de
fiscale procedure in zijn volledigheid.

 

 

 

DOELPUBLIEK

Economische beroepsbeoefenaars
De opleiding is gericht op de economische beroepsbeoefenaars
en zij die de toegang tot het beroep voorbereiden. Basiskennis of praktijkervaring is aangewezen.

 

PROGRAMMA

In de driedaagse opleiding wordt systematisch ingegaan op :

DAG 1 | CONTROLE
• de aangifte;
• de controle van de aangifte van de belastingplichtige met de vraag om inlichtingen en alle aspecten hiervan;
• de algemene en bijzondere bewijsmiddelen waaronder de indiciaire taxatie, fiscale visitatie, enz…;


DAG 2 | TAXATIE
• de vestiging van de belasting en de procedure van de wijziging;
• de administratieve geschillenprocedure met inbegrip van bemiddeling en de mogelijkheden op pre-taxatiegeschil;
• de termijnen voor de gerechtelijke geschillenbeslechting;


DAG 3 | BEZWAAR
• de invorderingsprocedure en het verweer daartegen;
• de bijzondere verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij invordering;
• de sanctionering en beboeting.

 

SPREKERS

Jan Tuerlinckx
Jan Tuerlinckx heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke aangelegenheden. Hij heeft ruime ervaring in een breed gamma van litiges en begeleidt jaarlijks enkele spraakmakende transacties. Hij is lid van de balie te Antwerpen, Turnhout en Luik. Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren, afgekort BAB-BKR. Op internationaal vlak is hij lid van verschillende advocaten-en fiscale organisaties en onderhoudt hij nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de omringende landen.


Dave van Moppes
Dave van Moppes combineert een fiscale procedure en adviespraktijk inzake directe belastingen met Het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Binnen zijn bijzondere vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht, heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protection Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde op het gebied van data protection met focus op de Belgische en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.


Charlotte Lardenoit
Charlotte Lardenoit is naast het formele belastingrecht – zijnde de procedure inzake de controle, de taxatie alsmede administratieve en gerechtelijke geschillen in alle belastingen – eveneens actief in iedere aangelegenheid van materieel belastingrecht inzake directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-rijksinwoners). Zij is lid van de balie van Antwerpen. Charlotte is secretaris van de Antwerpse Beroepsvereniging BAB-BKR en ondervoorzitter van Young BAB-BKR Antwerpen.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum
23-24-25 augustus 2017 van 14.30h tot 18.00h te Westerlo
of
28-29-30 augustus 2017 van 14.30h tot 18.00h te Sint-Niklaas


Locatie
4WINGS - Nijverheidsstraat 13 - 2260 Westerlo
HOTEL SERWIR - Kon. Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas


Inschrijven
Inschrijving voor 3 dagen is verplicht. De bijdrage voor dit seminarie bedraagt € 275,00 (excl. 21% btw) voor de 3 dagen. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 14 augustus 2017 via onderstaand inschrijvingsformulier. Een deelname kan niet geannuleerd worden maar vervanging is toegestaan.


Accreditatie
Erkenning opleidingspunten IAB en BIBF – 9 uur | in aanvraag
Alle deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname.

Schrijf u hieronder in. 

Moet u een fiscale huiszoeking vrezen ? Doe de test

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share