seminarie

Wat kost het voordeel alle aard van uw woning u dit jaar?

Jan Tuerlinckx, Kristof Brys

statistieken.jpg

Een praktijkgericht seminarie over het hoe en wat na het vernietigend arrest van het hof van beroep. Voorstelling van een concrete handelswijze met betrekking tot bezwaar voor het verleden en de aangifte voor de toekomst.

In een recent arrest van mei 2016 oordeelde het hof van beroep te Gent dat de begroting van de voordelen alle aard bewoning van bedrijfsleiders strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. En bijgevolg ook onwettelijk is.

Volgens het hof is het niet objectief gerechtvaardigd dat de fiscus twee verschillende systemen hanteert voor het belasten van een woning enerzijds ter beschikking gesteld van een natuurlijk persoon en anderzijds van een rechtspersoon. De formules leiden namelijk tot andere waarden naargelang de persoon.

Even actueel stelt zich de vraag of bedrijfsleiders zich nog kunnen verzetten tegen het teveel aan belastingen die zij daardoor in de vorige jaren betaalden. Terzelfdertijd stelt zich de vraag hoe het voordeel van alle aard moet worden berekend en aangegeven in de personenbelasting van dit jaar.

Tijdens een bondig en praktijkgericht seminarie gaat Tuerlinckx Fiscale Advocaten door deze problematiek. Aan het einde van het seminarie ontvangt u een model van bezwaarschrift met verwijzing naar de relevante wetsbepalingen, rechtspraak en rechtsleer.

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share