seminarie

Fiscale emigratie van vennootschappen : grondige analyse

Jan Tuerlinckx

pen.jpg

De wereld is een dorp geworden, haar bewoners wereldburgers, ondernemingen globale bespelers of gespecialiseerde spelers die andere markten willen betreden. Geen wonder dat ondernemingen zich meer ruimte willen toe-eigenen en zich internationaal bewegen.  Zelfs geopolitiek kunnen voor ondernemingen drijfveren worden gevonden om internationaal te bewegen. Landen spelen hierop in. Kijk maar naar de recente Brexit.

 

De opvoering van de internationale uitwisseling tussen de landen, BEPS, ADAT..  werken transparantie in de hand. Controles worden gericht uitgevoerd naar deze ondernemingen die de sprong wagen. Een internationale beweging zorgt immers voor inkomstenverschuiving tussen de betrokken landen, waarvan één de verliezer is.

 

In het seminarie wordt stil gestaan bij de verschillende aspecten van internationale migratie van ondernemingen.  De relevante bepalingen en problemen in de directe belastingen, het boekhoudrecht en vennootschapsrecht worden besproken. Met aandacht zowel voor de bewegingen naar België als omgekeerd, waarbij het bestemmingsland dan een EU-Lidstaat, een derde land of belastingparadijs is.  Ongeacht of de migratie tot stand komt door reorganisatie (fusie, splitsing) verkoop, het oprichten van een bijkantoor dan wel het zuiver plaatsen van de maatschappelijke zetel in een ander land.

 

 

 

 

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share