seminarie

Witwasbestrijding : De uitdagingen van de Compliance Officer

Jan Tuerlinckx

munten.jpg

Programma 

 

21 maart 2017 

Voorzitter: Boudewijn Verhelst, Plaatsvervangend Voorzitter CTIF-CFI

 

8u30 Onthaal van de deelnemers

8u45 Inleiding door de Voorzitter

9u00 CFI: bevindingen - Boudewijn Verhelst

 • Overzicht van de meldingen – Actualisering en analyse
 • De 4de EU Richtlijn - impact op het meldingssysteem
 • Andere wetswijzigingen ingevolge de 4e EU Richtlijn

09u45 De strijd tegen de financiering van terrorisme in de praktijk – aanpak en uitdagingen - Hans van Hemelrijck (Strategisch Analist CTIF CFI)

 • Wettelijk kader – Europese richtlijnen
 • De CFI als coördinerend orgaan en de samenwerking met andere partners
 • Uitdagingen – evolutie problematiek en nieuwe financiële technologie

10u45 Koffie-networking

11u15 Nieuwe wet witwasbestrijding - Edwin Somers - Director Deloitte

 • Welke zijn de nieuwe verplichtingen?
 • Praktische implicaties van het nieuwe kader
 • Nieuwe wet: welke veranderingen voor de controles?
 • Toekomst de 5de Europees Richtlijn over witwasbestrijding, wat zijn de aandachtpunten?
 • Anti Tax Avoidance Directive: welke gevolgen?

12u30 V&A

12u45 Lunch

14u15 Monitoring van de ‘correspondent banking’ - Willem van de Wiele - Counsel White & Case

 • Controles tegen het witwassen op de vostro’s
 • De-risking in vraag
 • SWIFT-berichten en KYC: tot waar kan man gaan?

15u00 Discussie panel

 • Welke procedures moeten uitgewerkt worden en waar en hoe kunnen de technologie en service providers ons hierbij helpen?
 • De technologie ten dienste van de nieuwe KYC verplichtingen van de klanten en uiteindelijke begunstigden?
 • Aan welke vereisten moet de technologie voldoen om succesvol te zijn?
 • KYC platforms om de gegevens en documenten van cliënten te bundelen?
 • Het inschakelen van derde partijen om de kwaliteit van de KYC te waarborgen (oa third-party due diligence)?

Moderator:

Edwin Somers

Panel:

Frans Thierens - Head AML-Ethics & Fraud Investigations - KBC Groep

Catherine Vallaeys - Compliance and Integrity Senior Officer - Delta lloyd nv/sa

15u45 Koffie-networking

16u00 Bestrijding van belastingfraude en verantwoordelijkheid van de Compliance Officer - Jan Tuerlinckx - Advocaat vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten 

 • Bestrijding van de belastingfraude
 • De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Compliance Officer
 • De Compliance Officer als dader van een autonoom misdrijf?
 • De Compliance Officer als strafbare deelnemer?
 • Verantwoordelijkheid van een lid van de Compliance afdeling?
 • Impact van AML IV op de verantwoordelijkheid van de Compliance officer

17u00 Besluit door de Voorzitter

17u15 Afsluiting van de studiedag

  

 

22 maart 2017 

Voorzitter: Frans Thierens - Deputy Group Compliance Officer - KBC Groep

 

8u30 Onthaal van de deelnemers

8u45 Inleiding door de Voorzitter

9u00 PRIIPS: hoe bereidt de verzekeringssector zich het best voor? - Tom van Dyck - Partner Liedekerke

 • Welke gevolgen heeft de laatste beslissing van het Europees Parlement?
 • Tak 21 en 23: wat moet u doen? Hoe moet men tak 21 en 23 begrijpen?
 • Next step voor de verzekeringsproducten?

 

10u00 Actuele problemen rond het witwasmisdrijf van artikel 505 van het Strafwetboek - Raf Verstraeten - Advocaat VDG Law & Buitengewoon hoogleraar KU Leuven 

 • De autonomie van het witwasmisdrijf
 • Beoogde inbreuken en hun interpretatie: wat betekent bezitten, bewaren, beheren, verbergen, in de praktijk
 • De risico’s van het voortdurend karakter van witwassen
 • Risico’s in het kader van EBA IV?
 • Risico’s voor een bankier die bestempeld wordt als mededader of medeplichtige?
 • Welk verband tussen de preventieve wet en de primaire inbreuken?
 • Wanneer moest men de oorsprong kennen? Is de bewijslast omgekeerd?

 

11u00 Koffie-networking

11u30 Nieuwe regels inzake hypothecaire kredieten: aandachtspunt voor Compliance Officers - Johan Vannerom - Advocaat & Affiliated Senior Researcher KU Leuven

 • De nieuwe regels en het verruimde toepassingsgebied
 • Aandachtspunten voor back-office en Compliance Officers: impact van de nieuwe regels op het kredietacceptatiebeleid
 • Precontractueel standaardinformatieformulier
 • Precontractuele informatie- en toelichtingsverplichtingen
 • Welke zijn de praktische gevolgen van het KB betreffende de berekening van JKP voor uw organisatie?
 • Aandachtpunten bij de uitwinning van de zekerheden en de niet-uitvoering van de kredietovereenkomst

 

12u30 Lunch

14u00 Evoluties inzake verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid - Johan Vandendriessche - Advocaat vennoot Crosslaw & Gastprofessor ICT recht UGent

 • Wijzigingen in de wetgeving: een stand van zaken (AVG en NIS)
 • Gevolgen voor de praktijk?
 • Compliance-proces: implementatie en monitoring van de gegevensverwerkingsactiviteiten
 • Relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
 • Wijzigingen op het vlak van disclaimers en overeenkomsten

 

15u15 Koffie-networking

15u30 FinTech en Toezicht - René Spierings - Adviseur FSMA

 • Een visie van de FMSA met betrekking tot FinTech

 

16u15 Case Study Fintech: Belgian Mobile ID - Kris Deryck - CEO Belgian Mobile ID

 

17u00 Besluit door de Voorzitter

17u15 Afsluiting van de studiedag

 

Inschrijven kan rechtstreeks via IFE. U kan 20% korting bekomen op het inschrijvingsgeld via Tuerlinckx Advocaten. Ontvang uw kortingcode door een mail te sturen naar 

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share