seminarie

Studienamiddag: Fiscale Ethiek en anticipatief fiscaal handelen

Jan Tuerlinckx en Kristof Brys

9781100878003_1.png

De fiscale wetgever zit niet stil. Jaarlijks ontstaan er nieuwe wetten en belastingen. Dit staat haaks op de realiteit. Die realiteit houdt in dat structuren worden opgezet voor langere duurtijd.

De vraag die moet worden gesteld is hoe er kan worden geanticipeerd op toekomstige regelgeving. Ogenschijnlijk kan deze vraag alleen ontkennend worden beantwoord. Maar toch, dat is zeker niet geheel juist. De wetgeving – ook toekomstige – houdt fiscale zeden en normen in zich. Wie rekening houdt met dit deze principe anticipeert op de toekomst. Dat leidt tot wat genoemd zou kunnen duurzaam fiscaal beleid. 

Fiscale ethiek is vandaag nog een onbekend begrip, maar in de volgende jaren zal het hoe langer, hoe meer een centrale plaats innemen. Wie fiscaal veilig wil handelen zal niet langer enkel met de wet moeten rekening houden, maar ook met deze nieuw ethiek. Die ethiek is nergens vastgelegd, maar zal toch dwingend blijken.

Enkele concrete vragen gelinkt aan de praktijk waarop de opleiding o.a. antwoord zal geven:

  • Wat zijn de fundamenten van duurzaam fiscaal beleid in hoofde van de onderneming?
  • Valt er voor – vermogende – particulieren ook een fiscaal beleid uit te werken?
  • Wat kan en mag verwacht worden van de overheid en belastingplichtige?
  • Welke zijn de drie kernprincipes waarop de fiscale governance van elke onderneming moet gestoeld zijn? 
  • Waarin ligt fiscale ethiek die overheid zou moeten respecteren?

Inschrijven kan rechtstreeks via Larcier Group.

PROGRAMMA

12u45 Onthaal met koffie
13u15 Deel 1
14u45 Koffiepauze
15u15 Deel 2
16u45 Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
30 november 2017, 12u45 tot 16u45
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Deelnameprijs
€ 250 excl. btw (€ 302,50 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie en koffie inbegrepen
(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 250)

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep
Zowel voor de cijferberoepers als de CFO en tevens CEO (de ondernemers zelf).

Permanente vorming
IAB (3u) en BIBF (3u)

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share