seminarie

Heet hangijzer: fiscale domicilie

Jan Tuerlinckx en Kristof Brys

buildings-2.jpg

In de praktijk wordt vastgesteld dat het aantal zaken waarin de domicilie ter betwisting word gesteld door de fiscale administratie explosief toeneemt. Dit op zichzelf al voldoende reden om bij de problematiek stil te staan.

De explosie van dergelijke betwistingen heeft te maken met het feit dat de belastingadministratie enerzijds ontzettend veel gegevens van belastingplichtigen ter beschikking heeft. Daar waar zij vroeger enkel en alleen de inschrijving in het bevolkingsregister ter beschikking had komen en worden deze gegevens vandaag de dag verrijkt met talloze andere. Zowel geïnstitutionaliseerde gegevens (verzekeringen, banken, en dergelijke meer) als niet-geïnstitutionaliseerde gegevens ( Facebook-gegevens, LinkIn-gegevens, en dergelijke meer).

Anderzijds kan ook niet om de vaststelling heen dat de afgelopen 15 jaar er kennelijke wijzigingen in het leefgedrag van de belastingplichtige zich hebben voorgedaan. Het is een openstaande deur intrappen dat mensen meer mobiel zijn. De afgelopen jaren hebben nieuwe samenlevingsvormen zich ontwikkeld. Co-ouderschap heeft zich meer doorgezet. En last but not least, mensen zijn ingevolge de informatietechnologie veel mobieler en kunnen werken vanuit zowat alle plaatsen. Dit laatste zowel nationaal als internationaal.

Meer dan voldoende reden om stil te staan bij de problematiek van de fiscale domicilie.

Inschrijven kan via de website van Forum for the future: http://www.tamtam.pro/ttp/nl/events/46/infos

Het seminarie zal doorgaan in Brussel:

Brussels Expo
Auditorium 2000 en paleis 7
Belgiëplein 1
1020 Brussel

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share