seminarie

Nieuwe zekerheden voor notarissen en advocaten

Jan Tuerlinckx en Christophe Verhelst

openboek.jpg

Over het huidige zekerhedenstelsel wordt vaak gezegd dat het enerzijds archaïsch is en niet meer beantwoord  aan de noden van de huidige economie. Dat het zelfs belemmerend zou werken.  Anderzijds zou het coherentie missen, ingewikkeld en onvolledig zijn.

In 2013 richtte de Minister van Justitie een werkgroep van experten op om dit zekerheidsstelsel te hervormen.  Dit leidde  tot  een wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de zakelijke zekerheden en de opheffing van diverse bepalingen ter zake. Deze nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2018. Tijd dus voor een update !

 • Wat is de impact van het registerpand op het bancaire model ?
 • Welk onderscheid maakt men tussen consument en niet-consument in de Wet Roerende Zekerheden ?
 • Waarom zou men de P2P lending bevorderen ?
 • Wat is de impact van de opname van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek?

 

Programma

DEEL 1

 • Inleiding: de Wet Roerende Zekerheden

-          Huidig zekerheidsstelsel

-          Hervorming van het zekerheidsstelsel: plan van aanpak

 

 • De vernieuwingen onder de Wet Roerende Zekerheden

-          Het registerpand

 • Inschrijving van het pand in het Nationaal Pandregister
 • De buitenbezitstelling
 • Definitie van het globaal pand
 • Onderscheid consument en niet-consument
 • Impact op het bancaire model
 • Aanpassing van de huidige overeenkomsten

Pauze

DEEL 2

 • Het eigendomsvoorbehoud
  • Huidige techniek van het eigendomsvoorbehoud
  • Impact van opname van eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

 

 • Bevordering van peer- to-peer lending

 

Na het volgen van deze opleiding zal u :

 • Inzicht hebben in de verschillende factoren die hebben geleid tot de aanpassing van de wetgeving
 • Kennis hebben van de nieuwe wetgeving
 • Impact begrijpen van de nieuwe wetgeving op de zekerheden en de kredietverlening

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Larcier

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share