seminarie

Deficitaire vereffening en andere alternatieven voor faillissement

Jan Tuerlinckx

iStock_000004294617Small.jpg

 

Wanneer een vennootschap (of onderneming) zich in ernstige financiële moeilijkheden bevindt en zij hierdoor tegelijk door haar schuldeisers voor de openstaande schulden wordt aangesproken, lijkt een faillissement onafwendbaar.

Ondanks dit moeilijk moment kan dit eveneens als een moment van bezinning voor de bedrijfsleider beschouwd worden en moet hij een bewuste keuze maken tussen het pad van de continuïteit of discontinuïteit van de onderneming. In dat opzicht zijn er namelijk alternatieven voor een faillissement.

Indien de bedrijfsleider voor de continuïteit van zijn onderneming kiest, kan hij een beroep doen op een zogenaamde gerechtelijke reorganisatie of kortweg WCO.

Indien de bedrijfsleider kiest voor discontinuïteit zijn er twee mogelijkheden:

  • een klassiek faillissement
  • een deficitaire vereffening

In dit seminarie komen deze drie rechtsfiguren aan bod, zowel op het gebied van hun eigen wetgeving (Wet Continuïteit Ondernemingen, Faillissementswet, Wetboek van Vennootschappen, Wetboek van Economisch Recht) als de fiscale behandeling en gevolgen.

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Wolters Kluwer.  

 

 


 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share