seminarie

Witwas: op maat van het notariaat

Dave van Moppes

euros.jpg

De “preventieve witwaswetgeving” legt aan verschillende beroepsbeoefenaars een brede waaier dwingende verplichtingen op. Het identificeren van cliënten, het overzicht houden over de activiteiten van cliënten en het melden van verdachte “witwashandelingen” zijn maar enkele van deze verplichtingen. Notarissen vallen onverkort onder de wet.

Het belang van het correct naleven van de witwas-verplichtingen kan niet worden overschat.  De administratieve boete kan oplopen tot 1.250.000 EUR.  Het al dan niet respecteren van de formaliteiten en verplichtingen wordt meegenomen wanneer ingevolge ongewenst gedrag van een cliënt uw beroepsaansprakelijkheid of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komt. Ten slotte, ook de Nationale Kamer zal controle uitoefenen op de correcte naleving van de wetgeving.  

PROGRAMMA

In de uiteenzetting wordt concreet ingegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat moet gebeuren) zoals:

 • de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten
 • de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden
 • de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden
 • de gegevensbewaring
 • het cliëntenacceptatiebeleid
 • de bestendige waakzaamheidsplicht 
 • de beperking van betaling in contanten
 • de meldingsplicht
 • de aanwijzing en rol van de verantwoordelijke in toepassing van de  preventieve witwaswetgeving
 • de opleiding en sensibilisering van het personeel
 • het toezicht en de controle

 

DOELGROEP

We richten ons met deze vorming exclusief tot notarissen en notarieel medewerkers die een grondige update wensen te krijgen inzake dit thema.

 

PLAATS

Antwerpen

  

ACCREDITATIE

 • Erkenning door de Nationale Kamer voor Notarissen werd aangevraagd 
 • Alle deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname.

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Studipolis

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share