seminarie

Actua en topics van fiscale procedure

Jan Tuerlinckx & Charlotte Lardenoit

munten.jpg

 

PROGRAMMA

Een vaste wetmatigheid dicteert dat naarmate de staatsschuld stijgt, de belastingcontroles en het vestigen van de belastingen op - minstens - assertieve wijze worden verricht. De wetgever neemt initiatieven om de efficiëntie van de vestiging van de belasting te vereenvoudigen en de invordering te versnellen. De tijdsgeest is van dien aard dat er aandacht en bijscholing dient te zijn op het vlak van het formeel belastingrecht, de fiscale procedure dus. 

Tijdens het seminarie zal onder andere ingegaan worden op de volgende topics : 

1. nieuwigheden in wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak

2. nieuwe procedureregels naar aanleiding van de Panama Papers

3. de grenzen van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus

4. het bestrijden van boetes, belastingverhogingen en sancties

5. regels van het bewijs in fiscale zaken

6. het verweer tegen agressieve invorderingen en omgang met openstaande betalingsschulden

 

DOELGROEP

Iedereen die actief is in de financiële en fiscale beroepssector, met bijzondere interesse in Accountancy & fiscaliteit.

 

PLAATS

DEN EYCK

Houtum 39

Kasterlee

 

TIJDSTIP

start om 19u00 einde voorzien 21u30

 

Inschrijven kan rechtstreeks via KBAB.

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share