seminarie

Rechtsdagen | De raakvlakken tussen de antiwitwaswetgeving en vastgoedtransacties

Dave van Moppes

vlaggen

Vanaf nu is zowel de syndicus, de verkoper, de verhuurder als de makelaar betrokken partij als het om anti-witwaswetgeving gaat. Als zij een verdachte transactie zien, moeten ze dan klacht indienen tegen hun cliënt?

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel bij vastgoedtransacties.

Een correcte toepassing draagt immers bij tot de bescherming van uw aansprakelijkheden.

Tijdens het seminarie wordt er dieper ingegaan op de vraag wie zich allemaal begeeft op het speelveld van de vastgoedtransacties en welke de concrete verplichtingen zijn die de preventieve witwaswetgeving oplegt.   

Tevens wordt er aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht hoe u kunt herkennen of  vastgoedtransacties al dan niet verband houden met witwassen van geld. Het al dan niet respecteren van de formaliteiten en verplichtingen, uw beroepsaansprakelijkheid of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid bij ongewenst gedrag van uw cliënt wordt tijdens deze uiteenzetting behandeld. 

In de uiteenzetting wordt concreet ingegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat moet gebeuren) zoals:

-     de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten;

-     de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden;

-     de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden;

-     de gegevensbewaring;

-     het cliëntenacceptatiebeleid;

-     de bestendige waakzaamheidsplicht ;

-     de beperking van betaling in contanten;

-     de meldingsplicht ;

-  de aanwijzing en rol van de verantwoordelijke in toepassing van de  preventieve witwaswetgeving;

-     de opleiding en sensibilisering van het personeel;

-     het toezicht en de controle.

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share