seminarie

Visitatierecht fiscus | Grenzen en praktische toepassingen

Jan Tuerlinckx en Charlotte Lardenoit

kredietkaart.jpg

De fiscale administratie beschikt met het visitatierecht over een krachtig wapen. De fiscale ambtenaren mogen alle lokalen betreden die de belastingplichtige professioneel of privé betrekt. Er heerst echter onduidelijkheid over de vraag hoe ver de fiscale administratie daarbij mag gaan.

Visitatierecht versus actief zoekrecht
Uit een aantal ophefmakende zaken blijkt dat de administratie de laatste jaren de grenzen van het fiscaal visitatierecht aftast.  Blijkbaar is de administratie zelfs van oordeel dat het fiscaal visitatierecht gekwalificeerd kan worden als een actief zoekrecht waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimten mag onderzoeken.

Praktische aandachtspunten belastingplichtige en adviseurs

- Hoe interpreteert de administratie het visitatierecht ?
- Wat zijn voor de belastingplichtige en de raadgever de belangrijkste aandachtspunten ?

- Wat houdt het bezoekrecht  precies in? Wat moet de

doelstelling  zijn van het plaatsbezoek ?

 - Kan aan een controle ter plaatse van de boekhouding een onderzoek van de bedrijfsruimten gekoppeld worden ?

- Gelden er bijzondere  regels als de beroepsruimte  deel uitmaakt  van een private  woning ?
- Is aan het bezoekrecht een 'meeneemrecht' verbonden?
- Wat mag de fiscale administratie eventueel meenemen?

- Over welke  onderzoeksrechten  beschikt  de fiscale  administratie  t.a.v. computergegevens en -programma's?

- Is de aanwezigheid van de belastingplichtige zelf vereist? En wat als de belastingplichtige een vennootschap  is?

- Hoe is het recht op privacy van de belastingplichtige  gewaarborgd?

- Wat zijn de fiscale gevolgen als op onrechtmatige wijze informatie verzameld   is ?

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Kennisateliers

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share