seminarie

Nieuwe zekerheden

Jan Tuerlinckx & Christophe Verhelst

pen.jpg

Over het huidige zekerhedenstelsel wordt vaak gesteld dat het enerzijds archaïsch is en niet meer voldoet aan de huidige economie, en hierdoor belemmerend werkt. Anderzijds dat het aan coherentie mist, ingewikkeld is en ook onvolledig is. Om het zekerheidsstelsel te hervormen heeft de Minister van justitie in 2013 een werkgroep met experten in het vakgebied opgericht. Dit heeft tot resultaat een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden betreft en de opheffing van diverse bepalingen ter zake. Deze wet zal in werking treden op 1 januari 2018.

 

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding zal u :

  • Inzicht krijgen in de verschillende factoren die hebben geleid tot de aanpassing van de wetgeving
  • Doorgedreven kennis verwerven  van de nieuwe wetgeving
  • Impact begrijpen van de nieuwe wetgeving op de zekerheden en de kredietverlening

Doelgroep

  • Iedereen die binnen een kredietinstelling in aanraking komt met het kredietgebeuren

  • Iedereen die zich wenst te verdiepen in de materie van de zekerheden en het wettige kader

Voorkennis

Deze opleiding heeft een ‘advanced label’ gekregen. De opleiding  biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen . U beschikt bijgevolg best over voldoende voorkennis.

Programma

 I.            Inleiding (overlopen topics)

 

 II.           Topic I: Werking van het oude systeem

 A.     Het Belgisch zekerheidsstelsel: de gelijkheid van schuldeisers tegen voorrechten

 B.      Vuistpand

 C.      Eigendomsvoorbehoud

 D.     Retentierecht

 

 III.            Topic II: Toelichting Wet Roerende Zekerheden

 A.     Doelstelling en globaal overzicht

 B.      Aanpassing burgerlijk wetboek

 C.      Pand 

    1. Pand via een overeenkomst 
    2. Tegenstelbaarheid van het pand tegenover derden 

                        i.      Vuistpand

                        ii.      Registerpand 

D. Eigendomsvoorbehoud

E. Retentierecht

 

IV.            Topic III: Bescherming ten aanzien van een consument

 

V.              Topic IV: De verhouding tot de  Wet Financiële Zekerheden

 

VI.            Topic V: Praktische toepassingen van in pand te geven goederen 

A.     Pandwetgeving bij een autolening

B.     Pandwetgeving toegepast op een handelszaak of algemeenheid

 1. Pand Handelszaak

 2. Pand op algemeenheid 

 3. Pand op een wisselende voorraad

C.      Inpandgeving van een schuldvordering

D.     Pand op aandelen

 

VII.           Topic VI: De uitwinning van het pand

 

VIII.          Topic VII: Afsluitende topics

A.     De fiscus als super bevoorrechte schuldeiser?

B.     Wet roerende zekerheden open portaal tot peer-to-peer lending?

C.     Crowdfunding/Crowdlending

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share