seminarie

Sanctionering in fiscalibus: op de rand van een revolutie

Jan Tuerlinckx en Karel Anthonissen

kredietkaart.jpg

Een strengere toepassing van de wet en een meer gedegen fraudebestrijding is al een tijdje het paradepaardje van de moderne fiscaliteit. Het middel bij uitstek om meer respect af te dwingen voor de belastingwet bij de belastingplichtige is uiteraard de fiscale sanctionering en bestraffing. Beide fiscale begrippen ondergaan echter een revolutie.

De fiscale rechtshandhaving wordt steeds meer gecriminaliseerd. Een van de fundamentele problemen is dat de fiscale wetgever het verschil niet heeft gevat tussen de rechtshandhaving in administratieve en die in strafrechtelijke aangelegenheden. Nochtans hebben ze eigen principes die onverzoenlijk met elkaar zijn. Evenmin bestaan er duidelijke richtlijnen omtrent de afhandeling van fraudezaken. Wanneer kunnen die administratief worden afgewerkt en wanneer is strafrechtelijke vervolging op zijn plaats? En als dat laatste het geval is, wat is dan de wenselijkheid om die strafprocedure te kunnen afkopen? Welke principes zouden daar moeten gelden?

Daarnaast geldt dat de fiscale administratie over een bijzonder grote appreciatiemarge beschikt om belastingplichtigen administratief te sanctioneren. Hoewel de fiscale administratie vaak willekeur wordt verweten, treft haar in eerste lijn geen schuld. De oorzaak is te wijten aan een gebrekkig wetgevend kader dat geen of een onvoldoende gradueel systeem van sanctionering kent. Belastingplichtigen die onbewust een verkeerde interpretatie van het - vaak moeilijk te begrijpen - wetgevend kader hebben gemaakt, riskeren dan ook om omwille van dergelijke wetgevende lacune op hetzelfde schavot als een belastingfraudeur te worden geplaatst.

In dit fiscaal debat/fiscaal seminarie delen Jan Tuerlinckx en Karel Anthonissen (Bijzondere Belastinginspectie) hun zienswijzen over een efficiënt en billijk fiscaal beleid waarbij de nadruk wordt gelegd op de waarden en normen die een belastingadministratie aan de dag moet leggen bij de sanctionering van een overtreder van de fiscale wet.

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Forum for the future

 

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share