seminarie

Als fiscus en sociale inspecties samen een bezoek brengen

Jan Tuerlinckx en Filip Tilleman

bril.jpg

In de strijd tegen fiscale en sociale fraude maken de betrokken administraties terecht gebruik van hun onderzoeksbevoegdheden. Maar het doel heiligt niet alle middelen. Momenteel heerst er heel wat discussie over de draagwijdte van het visitatierecht.

Maar dat is niet de enige complicatie die optreedt. Wat als de fiscus en de sociale inspectie samen op pad gaan? Nog meer dan de fiscale visitatie creëert zulks rechtsonzekerheid. Verschillende administraties, bevoegdheden en normen komen dan immers samen. De praktijk wijst uit dat dan bevoegdheidsconflicten en nog meer onzekerheden ontstaan.

De prangende vraag is welke de onderscheiden bevoegdheden zijn en hoe deze onderscheden worden. Zo mogelijk nog prangender is de vraag of deze praktijk de rechten van de burger afdoende respecteert. Het Grondwettelijk Hof mag zich hierover binnenkort uitspreken voor wat het fiscaal luik betreft.

Meer dan voldoende reden dus om aandacht te besteden aan de fiscale en sociale onderzoeksbevoegdheden van de betrokken administraties en de begrenzing daarrond. Jan Tuerlinckx en Filip Tilleman geven u een overzicht van het wetgevend kader en hoe zulks in de praktijk wordt ervaren.

Een greep uit de vragen die hierbij gesteld kunnen worden: kan een werknemer de fiscale en sociale administratie te woord staan? Mag de fiscale en sociale administratie zich aan de computer van de onderneming zetten? Kunnen zij tijdens een controle zomaar de volledige gegevensopslag van deze computer downloaden? En wat als daar ook privégegevens op staan of gegevens van derden? Hoe ver kan een visitatierecht gaan?

 

Inschrijven kan rechtstreeks via Forum for the future

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share