seminarie

Witwaswetgeving | Inhouse training

Jan Tuerlinckx

munten.jpg

Het belang van de preventieve witwaswetgeving kan vandaag niet meer worden overschat. De wet schrijft overigens voor dat werkgevers verplicht zijn hun personeelsleden op te leiden.

De maatregelen inzake het voorkomen en het opsporen van witwassen van geld en financiering van terrorisme in België werd recent nog geëvalueerd door het FATF. En hoewel België een wetgevend kader heeft dat de kernelementen bevat voor een degelijk anti-witwas beleid, is er op diverse vlakken nog progressie te boeken.

De nodige progressie zal tevens gepaard gaan met nieuwe regulering, waarbij de impact van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn niet mag onderschat worden. In dit deel worden de wijzigingen die de vierde anti-witwasrichtlijn invoert besproken.

De richtlijn strekt er onder andere toe de Aanbevelingen van de FATF uit 2012 te implementeren en het toepassingsgebied te verruimen, maar in het bijzonder wordt er dieper ingegaan op de sancties, het spanningsveld met o.a. het recht op privacy en UBO-identificatie.

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share