seminarie

Herfst seminarie - Fiscale procedure

Jan Tuerlinckx & Charlotte Lardenoit

klok.jpg

Module 2 - Fiscale Procedure en bijzondere topics die niet aan uw aandacht mogen ontsnappen

Deze seminaries geven u een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen, evoluties in de rechtsleer en de rechtspraak en van de aanvullende administratieve commentaren, specifiek van nut bij de opmaak van de jaarrekening, de voorbereiding.

Het seminarie richt zich tot alle belangstellenden, zowel bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten, juristen en hun stagiairs, evenals iedere geïnteresseerde uit de bedrijfswereld. Het Herfstseminarie is samengesteld uit een gevarieerd aantal onderwerpen die van belang zijn voor beroepsbeoefenaars, maar ook voor zij die werkzaam zijn in de juridisch, fiscale, financiële afdelingen in ondernemingen of in KMO’s.

De laatste jaren worden de onderzoeksbevoegdheden steeds ruimer geïnterpreteerd. De prangende vraag voor elke burger : tot waar reikt de grens ? De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en haar beperkingen. Una Via-wet en regularisatie. Nieuwe regeling geheime commissielonen. Nieuwe aangifteplicht in het kader van de Kaaimantax. 

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share