seminarie

Fiscale rechtzetting voor compliance officers - inhouse training

Dave van Moppes

paperclips-2.jpg

In haar rapport van eind 2012 waarschuwde de FATF reeds voor het gevaar dat zogenaamde “voluntary tax compliance" (VTC) programma’s misbruikt kunnen worden door criminelen om illegale fondsen te verplaatsen.

Het risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme is quasi inherent aan elke vorm van fiscale regularisatie, temeer wanneer deze resulteert in een vorm van amnestie en repatriëring van kapitalen.  

De diverse nationale en internationale wetgevende initiatieven  (uitwisseling van gegevens, opheffing van het bankgeheim, Europese Spaarrichtlijn, FATCA, etc…) en de aanhoudende internationale druk heeft ertoe geleid dat diverse belastingplichtigen de stap hebben gezet of zetten richting een fiscale regularisatie, die vaak gepaard gaat met een repatriëring van de kapitalen naar België. 

In het licht van een repatriëring dient de financiële instelling te beoordelen in welke mate de herkomst van de tegoeden legaal is en welke de fiscale behandeling deze heeft gekend.

In deze sessie wordt toelichting verstrekt bij de verschillende Belgische regularisatie regimes die België heeft gekend en kent én leert u hoe u deze in de praktijk dient te interpreteren bij het nakomen van uw witwasverplichtingen.   

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share