seminarie

Cliëntenacceptatiebeleid - Inhouse training

Jan Tuerlinckx

bank.jpg

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers en biedt hen bescherming met betrekking tot hun aansprakelijkheden. Dit seminarie biedt invulling aan de wettelijke verplichtingen tot opleiding en sensibilisering.

U krijgt inzicht in de doctrine van de vermogensvoordelen uit misdrijven met een extra focus op de vermogensvoordelen voortkomend uit overtreding van de fiscale wet. Er wordt ingegaan op de verplichtingen als : identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten en van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde, de meldingsplicht, de bestendige waakzaamheidsplicht, …

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share