seminarie

Waardebepaling van Onroerende Goederen

Tom De Clerck

mensen.jpg

Najaarsforum 2015 van de Nederlandstalige Kamer Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten. De maatschappelijke rol van de landmeter-expert. Voortgezette opleiding voor de landmeter-expert.

 

 

 

 

 

PROGRAMMA

08:30 - onthaal, inschrijving, afhalen bestellingen groepsaankoop

09:15 - voorwoord, inleiding van de voorzitter NKKCLE

09:30 - de Federale Raad: een jonge raad, klaar om te groeien!

             meester Rudi LECOUTRE - voorzitter Federale Raad van landmeters-experten

10:00 - koffiepauze en informatief standenbezoek

10:30 - De beleidscel Privacy toegelicht

             de heer staatssecretaris Bart Tommelein

10:45 - Privacygevoelige informatieverwerking door landmeters-experten.

             Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie

             voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11:15 - Waardebepalingen van OG in een Europees kader

             Mtr. Tom De Clerck van Tuerlinck Advocaten.

11:45 - Tijden van verandering, ook voor het vrij beroep...

             Jan SAP, secretaris-generaal van Federatie Vrije Beroepen

12:00 - FVB: een nieuw samenwerkingsakkoord: de NKKCLEdoet mee!

             Jan SAP, secretaris-generaal van Federatie Vrije Beroepen

12:15 - lunch

14:00 - workshops

15:15 - koffiepauze en afhalingen bestellingen groepsaankoop

15:45 - workshops

17:00 - slotwoord door AJvdL en WDM

17:15 - verzorgde receptie met animatie, uitschrijving, afhalingen bestellingen groepsaankoop

 

Inschrijven kan rechtstreeks via NKKCLE.

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share