seminarie

Deficitaire vereffening en andere alternatieven voor faillissement

Jan Tuerlinckx

iStock_000001839702Small.jpg

Analyse fiscale en boekhoudkundige implicaties

Vennootschappen in moeilijkheden verkiezen soms de vereffening van de vennootschap boven een herstructurering of een faillissement.  Dergelijke vereffening eindigt bijna altijd met een tekort.
Tijdens dit kennisatelier analyseren wij de fiscale en boekhoudkundige implicaties van de diverse alternatieven voor vennootschappen in moeilijkheden.

Concrete toepassing & implicaties alternatieven

Zo worden volgende ‘saneringsmogelijkheden’ concreet geanalyseerd op de praktische toepassing ervan.

-       Deficitaire vereffening. Hierbij wordt de vereffening met akkoord van de schuldeisers en buiten faillissement afgesloten met een tekort. De schuldeisers blijven hierbij aldus – met hun expliciet akkoord – geheel of gedeeltelijk in de kou staan.

-       Gewone vereffening met kwijtschelding van schulden. Hierbij gebeurt – voorafgaand of naar aanleiding van de vereffening – een (expliciete of impliciete) kwijtschelding van schulden door de schuldeisers zodat de vereffening niet-deficitair kan worden gesloten.

-       Gewone vereffening met overname van schulden door de aandeelhouders. Hierbij aanvaarden de aandeelhouders om het tekort bij afsluiting van de vereffening over te nemen zodat de vereffening niet-deficitair kan worden gesloten.

-       Deficitaire geruisloze fusie. Hierbij wordt de deficitaire dochtervennootschap bij wege van geruisloze fusie (100% participatie in dochtervennootschap) overgenomen door de moedervennootschap.

-       Inbreng van schuldvordering op een deficitaire vennootschap in deze deficitaire vennootschap.

-       Herstructurering onder de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen.

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share