seminarie

Confocus Rechtsdagen congres | Omgaan met zwart

Jan Tuerlinckx

klok.jpg

Gelet op het doelpubliek wordt een voldoende breed onderwerp aangeboden inzake fiscaliteit. Of met andere woorden, welk fiscaal aspect komt ook in andere disciplines dan het fiscale aan bod. Een voltreffer wat dat betreft is uiteraard “omgaan met zwart”.

Wellicht is er geen enkele discipline waarin advocaten hier niet rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hebben. Men komt het tegen in familiale betwistingen, echtscheidingen, vennootschapsgeschillen, erfenissen, vereffeningen verdelingen, bouwzaken, gemeen handelsrecht en dergelijke meer.

 

In de uiteenzetting zal worden ingegaan op de verschillende rechtsposities van de betrokken partijen. Uiteraard deze van de cliënt zelf, maar ook van zijn adviseurs en zelfs zijn advocaat. Eigenlijk is het een seminarie dat geen enkele advocaat (tenzij hij veel voorkennis van fiscaliteit heeft) zou mogen missen.

 

PRAKTISCH

Datum : 26 augustus 2014

Tijdstip : van 09.00h tot 17.00h  (Omgaan met zwart : van 09.15h tot 10.45h)

Locatie : Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3, Gent

Catering : Lunch en koffiepauzes

Accreditatie : Orde van Vlaamse balies: 6 juridische punten (voor ganse dag)

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share