seminarie

Witwaswetgeving | Inhouse training

Dave van Moppes, Jan Tuerlinckx

iStock_000004294617Small.jpg

Het belang van de preventieve witwaswetgeving kan vandaag niet meer worden overschat. De wet schrijft overigens voor dat werkgevers verplicht zijn hun personeelsleden op te leiden.

Het belang van de preventieve witwaswetgeving kan vandaag niet meer worden overschat. Strikte naleving van de verplichtingen is een absolute must.

Administratieve boetes kunnen oplopen tot 1.250.000 euro. Wie bovendien als professioneel, zelfs ongewild, in een witwasverhaal terecht komt, riskeert strafrechtelijke vervolging en medegehoudenheid voor de geldelijke gevolgen.

De witwasverplichtingen moeten door het gehele personeel binnen een organisatie worden toegepast. Iedereen moet waakzaamheid zijn en handelen indien onregelmatigheden vermoed kunnen worden.

 

De wet schrijft overigens voor dat werkgevers verplicht zijn de personeelsleden op te leiden.

Tuerlinckx Fiscale Advocaten heeft de nood tot opleiding als eerste onderkend en kan zich dus bogen op een rijke ervaring.

Het afgelopen jaar alleen al werden opleidingen en voordrachten gegeven voor een tiental beroepsorganisaties in verschillende sectoren, waardoor meer dan 750 beroepsbeoefenaars bereikt werden.

Maar het gaat verder. Concrete implementatie van de witwaswetgeving in de onderneming is essentieel. Op vraag van cliënten, die de dienst op markt niet vonden, werd de “in house training” ontwikkeld. Alle leden van een onderneming of kabinet volgen die gezamenlijk. Omdat iedereen deel neemt en er in beslotenheid kan worden gewerkt, komt een bijzondere dynamiek op gang die leidt tot een daadwerkelijk witwasbeleid. Vandaag kregen al meer dan 250 mensen van grote en kleine ondernemingen deze in house training.

 

PRAKTISCH

Datum : 2 juni 2014

Tijdstip : van 15.30h tot 19.30h 

Locatie : Congres centrum Ter Elst, Edegem

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share