seminarie

De fiscale onderzoeksbevoegdheden. Waar ligt de grens ?

Jan Tuerlinckx, Charlotte Lardenoit

pen.jpg

De laatste jaren worden de onderzoeksbevoegdheden – in het bijzonder het visitatierecht – steeds ruimer geïnterpreteerd. En dit geeft aanleiding tot vele discussies. Niet alleen voor de hoven en rechtbanken. Maar ook in de pers wordt uitvoerig gerapporteerd over het machtsvertoon van de ambtenaren. De prangende vraag voor elke burger : tot waar reikt de grens ?

Een vaste wetmatigheid dicteert dat naarmate de staatsschuld stijgt, de belastingcontroles op - minstens - assertievere wijze worden verricht. Bovendien moedigt de tijdsgeest de belastingadministratie aan om de grenzen van haar onderzoeksbevoegdheden op te zoeken. Wie alleen al maar de algemene media volgt, kan het niet ontgaan zijn dat enkele recente betwistingen omtrent de onderzoeksbevoegdheden geleid hebben tot rechtspraak met nieuwe inzichten.

Deze rechtspraak noopt tot update. Het praktische belang van de grenzen aan de onderzoekbevoegdheid verantwoordt een algemeen overzicht in de huidige tijd. De controlehandeling is immers de eerste confrontatie van de belastingplichtige met de administratie. U is daarbij de eerste lijns-hulp. De belastingplichtige heeft daarbij dan een even legitieme als praktische vraag : “beperk de belastingcontrole tot het strikt noodzakelijke”.

Scheiding der machten

De belastingadministratie mag dan wel een super-administratie zijn, maar haar macht kan niet verder gaan dan die van uitvoerende overheid. Zij heeft uitdrukkelijk niet het prerogatief van de rechterlijke macht. Anders oordelen schendt manifest het principe van de scheiding der machten. Het moet duidelijk zijn dat het recht van de overheid om belastingen te heffen en te innen van onvoldoende hoge orde is om de meest essentiële rechtsprincipes zonder meer terzijde te schuiven. Een belastingadministratie die een lager maatschappelijk relevant recht benaarstigt – zijnde de uitvoering van een onderzoeksmaatregel die los staat van enige vorm van belastingontduiking – zou dan over een grotere bevoegdheid beschikken zonder de minste rechterlijke toetsing?

De Staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez moge de Belgische wet dan al heel duidelijk vinden en de administratie steunen in haar onderzoeksbevoegdheid. Wij doen dit allerminst.

Waar ligt de grens

Een greep uit terechte vragen : Laat het bankgeheim toe om zonder meer rekeninginformatie op te vragen als eerste onderzoekshandeling? Kan een werknemer de belastingadministratie te woord staan? Mag de administratie zich aan de computer van de onderneming zetten? Kan de administratie tijdens een controle zomaar de volledige gegevensopslag van deze computer downloaden? En wat als daar ook privégegevens op staan of gegevens van derden? Hoe ver kan een visitatierecht gaan? Kan een vraag om inlichtingen naar private uitgaven peilen?

Meer dan voldoende reden dus om aandacht te besteden aan de fiscale onderzoeksbevoegdheden van de belastingadministratie en haar begrenzing.

 

INHOUDSTAFEL

Rechtsbeginselen van toepassing bij de fiscale controle

Termijnen

Het boekenonderzoek

Het fiscaal visitatierecht

Het beroepsgeheim

Het fiscaal bankgeheim

De vraag om inlichtingen

Het getuigenverhoor

Onrechtmatig verkregen bewijs

Sanctionering bij verzuim aan medewerkingsverplichtingen

 

PRAKTISCH

Datum : 21 oktober 2014

Tijdstip : van 17.00h tot 21.00h 

Locatie : Gent

Catering : Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

Accreditatie : Orde van Vlaamse balies: 4 juridische punten - BIBF: 4 uren permanente vorming

 

Inschrijven kan via Lexdura   SCHRIJF HIER IN

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share