seminarie

Tak 21/23 - 360°

Uitnodiging definitief.jpg

Sinds de jaren ‘90 is de levensverzekering Tak 21/23 het sterproduct. Levensverzekeringen zijn echter lange termijnproducten. Een globale round up dringt zich dus op.

Het seminarie “Tak 21/23 – 360°”. Een rijk gevuld programma waar experten met verschillende achtergrond de problematiek vanuit hun specifiek vakgebied met oog voor het praktische nader toelichten. “De levensverzekering Tak 21/23 waste witter dan wit.” Vrijstelling van roerende voorheffing. Brede toepassingsmogelijkheden in vermogens- en successieplanning. Erfrechtelijk stelde het dwingende regels buiten spel. Een onmiskenbare troef : discretie en optimalisatie van de bedrijfsleidersbezoldigingen.

Sinds de jaren ’90 is er wel wat gewijzigd, zowel in attitude als in wetgeving. In het bijzonder in de laatste twee jaar. Er werd gesleuteld aan het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. De Wet Landverzekeringsovereenkomsten werd aangepast. Fiscaliteit werd tot transparantie en aangifte gedwongen. De roerende voorheffing werd aangepast en taksen verhoogd. Bedrijfsleidersverzekeringen rigoureus onderzocht. Boetes werden torenhoog. Regularisatie is in, ook in wat voorheen belastingparadijzen waren.

In de confrontatie met zowel de fiscus als in de zuiver private vermogensrechtelijke sfeer, geven levensverzekeringen vaak aanleiding tot betwistingen die niet zelden voor de rechtbank worden beslecht. Tijd voor iedereen die ermee te maken heeft om de strategie rond de Tak 21/23 kritisch te evalueren.

 

Erkenning opleidingspunten IAB, BIBF, FSMA, Orde

van Advocaten, Nationale kamer van notarissen – 4 uur

PROGRAMMA

Ontvangst met koffie (12.30h - 13.00h)

De inkomstenbelastingen inzake Tak 21/23 ⁄ Marc Gielis (13.00h – 14.00h)

• Impact premietaks, roerende voorheffing, en andere aspecten van de roerende belasting

• Tak 21/23 – groepsverzekering, bedrijfsleidersverzekering als loonoptimalisatie

• Wat zijn de gevolgen van de verzekeringsproducten in de vennootschapsbelasting

• Nuttige wenken en praktische tips

De aangifteverplichtingen en compliance issues inzake Tak 21/23 ⁄ Dave van Moppes (14.00h -15.00h)

• Aangifteverplichtingen in de inkomstenbelastingen

• Internationale gegevensuitwisseling en spaarrichtlijn

• Omgaan met de preventieve witwaswetgeving inzake de buitenlandse Tak 21/23

• Aanpassingen aan MIFID inzake de Tak 21/23 producten

• Stand van zake inzake fiscale regularisatie

Pauze (15.00h-15.30h)

Successierechten, schenkingsrechten en successieplanning van en met de Tak 21/23 / Stephanie Gabriël (15.30h -16.40h)

• Het bos en de bomen inzake de begunstigingsclausule - nieuwe wetgeving van 5 maart 2014 en de fiscale gevolgen

• Impact van de Tak 21/23 op het erfrecht, inkorting en vereffening - verdeling van de nalatenschap

• Verschuldigde successierechten over de Tak 21/23

Huwelijksvermogensrecht en vermogensplanning ? / Veerle Allaerts (16.40h -17.25h)

• Do or don’t? Schenking van de Tak 21/23. De verzekeringsgift geanalyseerd

• Vroegtijdige afkoop van de verzekeringspolis

• Verzekeringspolissen bij echtscheiding en vereffening-verdeling

Lessons learned / Jan Tuerlinckx (17.25h -18.00h)

Netwerkingreceptie (18.00h)

 

SPREKERS

Marc Gielis, Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies bij Bank van Breda

Veerle Allaerts, Advocaat-vennoot bij Roodhooft&Allaerts en Affiliated Researcher aan KU Leuven

Jan Tuerlinckx, Advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Dave van Moppes, Advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Stephanie Gabriël, Advocaat bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten

  

PLAATS

De Ark - Siberiastraat Z/N - 2030 ANTWERPEN

Presentatie Tak 21/23 - 360°
Documentatiebundel Tak 21/23-360°

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share