seminarie

Fiscale procedure

Jan Tuerlinckx, Charlotte Lardenoit

zandloper.jpg

Welke controlebevoegdheid heeft de fiscus. Mag zij zomaar alle onderzoeksdaden stellen, of m.a.w. : hoe ver reiken haar toegelaten activiteiten?

Een vaste wetmatigheid dicteert dat naarmate de staatsschuld stijgt, de belastingcontroles op - minstens - assertievere wijze worden verricht. Bovendien moedigt de tijdsgeest de belastingadministratie aan om de grenzen van haar onderzoeksbevoegdheden op te zoeken. Wie alleen al maar de algemene media volgt, kan het niet ontgaan zijn dat enkele recente betwistingen omtrent de onderzoeksbevoegdheden geleid hebben tot rechtspraak met nieuwe inzichten. 
Deze rechtspraak noopt tot update. Het praktische belang van de grenzen aan de onderzoekbevoegdheid verantwoordt een algemeen overzicht in de huidige tijd. De controlehandeling is immers de eerste confrontatie van de belastingplichtige met de administratie. U is daarbij de eerste lijns-hulp. De belastingplichtige heeft daarbij dan een even legitieme als praktische vraag : “beperk de belastingcontrole tot het strikt noodzakelijke”.

Een greep uit terechte vragen : Laat het bankgeheim toe om zonder meer rekeninginformatie op te vragen als eerste onderzoekshandeling? Kan een werknemer de belastingadministratie te woord staan? Mag de administratie zich aan de computer van de onderneming zetten? Hoe ver kan een visitatierecht gaan? Kan een vraag om inlichtingen naar private uitgaven peilen?

 

VOOR PRAKTISCHE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN KAN U HIER TERECHT

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share