seminarie

De bezoldigingstheorie

Jan Tuerlinckx

notebook-2.jpg

De regering Di Rupo heeft de bedrijfsleider het leven zuur gemaakt met doelgerichte acties gericht tegen managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en hun verschillende mengvormen. Van het feit dat onder meer ook vruchtgebruik constructies daaronder begrepen worden, moet u alvast niet worden overtuigd.

Het wapen dat daarbij door de administratie wordt gehanteerd is “de bezoldigingstheorie”.  En het is niet omdat er een andere regering aankomt dat de administratie van plan is terug te komen op eerdere stappen.  De belastingadministratie blijft op systematische wijze de grenzen van de bezoldigingstheorie challengen. Het laat zich dan ook aanzien dat de administratie steeds meer beroep zal willen doen op de beperkingen van dit principe. Dat het standpunt van de fiscus inzake de aftrekbaarheid van beroepskosten voor vennootschappen alsmaar rigider wordt, is maar één van de verschijningsvormen van de problematiek.  Tot welke onevenwichtige situaties dat aanleiding kan geven, blijkt wel bij de bedenking of de bedrijfsleider daarover zelf onder de vorm van het voordeel van alle aard reeds belasting betaalde en dit vaak als een irrelevant gegeven wordt beschouwd door de belastingadministratie.

De strijd om het bepalen van de grenzen van deze bezoldigings-doctrine woedt in alle hevigheid. Zowel de belastingplichtige als de fiscus hebben al enkele winnende veldslagen laten optekenen, maar duidelijkheid is er vooralsnog niet.

Vanuit een breed perspectief wordt van deze nieuwe evolutie een stand van zaken opgemaakt. Er wordt ingegaan op zowel doctrine als rechtspraak. De houdbaarheid van de bezoldigingstheorie wordt getoetst. En zo mogelijk nog belangrijker, er wordt aandacht besteed aan praktijk.  Er wordt aangeduid wanneer de belastingplichtige zich in de gevarenzone bevindt en ook hoe kan worden geanticipeerd op een mogelijke confrontatie met de belastingadministratie.

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share