seminarie

Grenzen aan de fiscale onderzoeksbevoegdheid

Jan Tuerlinckx, Charlotte Lardenoit

iStock_000004294617Small.jpg

Een vaste wetmatigheid dicteert dat naarmate de staatsschuld stijgt, de belastingcontroles op minstens assertievere wijze worden verricht. Bovendien moedigt de tijdsgeest de belastingadministratie aan de grenzen van haar onderzoeksbevoegdheden op te zoeken. De controlehandeling houdt overigens ook de eerste confrontatie in van de belastingplichtige met de administratie. De belastingplichtige wendt zich dan tot de eerste lijns-hulp om te worden behoed voor onwettige onderzoekingen. Daarbij heeft hij een even legitieme als praktische vraag om de belastingcontrole te laten beperken tot het strikt noodzakelijke (zowel materieel en temporeel als functioneel). Een greep uit terechte vragen : Laat het bankgeheim toe om zonder meer rekeninginformatie op te vragen als eerste onderzoekshandeling? Kan een werknemer de belastingadministratie te woord staan? Mag de administratie zich aan de computer van de onderneming zetten? Kan een vraag om inlichtingen naar private uitgaven peilen? Meer dan voldoende reden dus om aandacht te besteden aan de onderzoeksbevoegdheden en haar grenzen.

OVERZICHT VAN DE TOPICS DIE AAN BOD KOMEN

 1. Rechtsbeginselen
  1. Legaliteitsbeginsel van de belastingcontrole
  2. Doelgebonden karakter van de onderzoeksbevoegdheden
 2. Temporele aspecten
  1. Standaardprocedure
  2. Uitbreiding van termijn in geval van fraude
  3. Onderzoeksbevoegdheid in geval van bijzondere aanslagtermijnen
 3. Materiële aspecten
  1. Boekonderzoek
  2. Computerboekhouding en digitale gegevens
  3. Fiscaal visitatierecht
  4. Informatiegaring op social media
  5. Derden-onderzoek    
 4. Formele aspecten
  1. Beroepsgeheim
  2. Bankgeheim
  3. Het proces-verbaal
  4. Vraag om inlichtingen
  5. Getuigenverhoor
 5. Sanctionering
  1. Sanctionering van de belastingplichtige
  2. Sanctionering van derde bij wie onderzoek wordt verricht
 6. Legitimiteitstoetsing
  1. Onrechtmatig verkregen bewijs
  2. Toetsing tijdens een pré-taxatiegeschil
  3. Toetsing tijdens het taxatiegeschil

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share