Wetenschappelijke bijdragen

bril.jpg

Soms betaal je het meest voor 'gratis' : forfait van kosteloos wonen is discriminerend

- Tom De Clerck in TFR

T.F.R. 505, september 2016, p. 635-639

atrium-2.jpg

Een (technische) KO voor het KI ?

-

Belgische vastgoedfiscaliteit onder vuur na veroordeling door Hof van Justitie, T.F.R 2016, afl. 493, p. 32-37

zandloper.jpg

Jaarverslag Rulingcommissie : over misbruik inzake registratierechten

-

Registratierechten 2015, afl. 5, p. 1-5

balls.jpg

De cumulatieve ascendentenverdeling : administratief standpunt bekend

-

Registratierechten 2015, afl. 2, p. 1-3

justitiepaleis.jpg

To Antigoon or not? Vergeet 'in dubio contra fiscum' echter niet

- Tom De Clerck

In het arrest van 22 mei 2015 paste het Hof van Cassatie de strafrechtelijke Antigoon-versoepeling toe in fiscale zaken, wat erop neerkomt dat er slechts in welbepaalde gevallen onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten mag worden geweerd.

paperclips-2.jpg

Patrimonium 2014

- Patrimonium 2014 - Die Keure

Vereist de fiscale regularisatieaanvraag de machtiging van de vrederechter?

zandloper.jpg

Inkomstenbelasting : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 19.09.2013 (rolnr : F.11.0165.N)

- Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2014/10

Bij de verhuur van het cliënteel aan een vennootschap waarin de verhuurders participeerden kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst, aangezien de verhuurder niet het rustig genot kan verschaffen van zijn cliënteel zoals bepaald in art. 1709 BW.

notebook-2.jpg

Het beroepsgeheim en de fiscus

- Tijdschrift Fiscaal Recht

(noot onder Rb. Leuven 4 mei 2012), T.F.R. 2012, nr. 432, p. 1021-1024.

klok.jpg

Over het toepassingsgebied van het bankgeheim in fiscale zaken

- Tijdschrift Fiscaal Recht

(noot onder Brussel 14 oktober 2010), T.F.R. 2011, 395, 100-102.

openboek.jpg

Regularisatieheffing : wel of geen aanvullende gemeentebelasting ?

- Fiscoloog

Fiscoloog 2010 , afl.1216, 1-3

openboek.jpg

De nieuwe regels inzake internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen

- Lannoo

in 25 jaar IAB, Tielt, Lannoo, 2010, 400-417.

bril.jpg

Beroepsgeheim en fiscus…bis

- Tijdschrift voor Fiscal Recht

(noot onder Gent 15 juni 2010), T.F.R. 2010, 390, 914-915.

statistieken.jpg

De fiscus en het beroepsgeheim van de advocaat

- Tijdschrift voor Fiscaal Recht

(noot onder Rb. Brugge 27 april 2009), T.F.R. 2010, 373, 23-28.

munten.jpg

Erkende diamantvennootschappen : boekhouding in US-dollar

- Fiscoloog

Fiscoloog 2008, afl. 1130, 8-9

kredietkaart.jpg

Wat met het mandaat van de advocaat in de fase van het bezwaar ?

- Fiscoloog

Fiscoloog 2006, afl. 1022, 6-8

kranten.jpg

Voorraadactualisering diamantsector : slechts tijd tot 18 december

- Fiscoloog

Fiscoloog 2006, afl. 1045, 1-3

bril.jpg

De Europese spaarrichtlijn in Bollingh, I., Dauginet, V., (eds), De éénmalige bevrijdende aangifte

- Biblio

Biblio, Kalmthout, 2004, 28-40

kalender2.jpg

De nieuwe fiscale procedure, Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999

- Biblio

medewerking aan Dauginet, V., Spagnoli, K. (eds), Biblio, Kalmthout, 1999, 172 p.

keyboard-3.jpg

Roerende inkomsten. Fiscale regeling voor aandelenleningen in de maak

- Fiscoloog

Fiscoloog 1999, afl. 695, 5-6

iStock_000008833188Small.jpg

Bedrijfsuitgaven in X., Overzicht van rechtspraak 1993-1994

- Tijdschrift voor Fiscaal Recht

T.F.R., 1997, afl. 147-148, 24-33

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share