Fiscaal strafrecht en witwaswetgeving

euros.jpg

Het register waar rijken bang van zijn

- Dave van Moppes in TRENDS

Belgische vennootschappen moeten tegen 30 november informatie over hun grote aandeelhouders of hun uiteindelijke begunstigden ingeven in een database die door de overheid wordt gerund. Ook de burgerlijke maatschap ontsnapt daar niet aan.

doolhof.jpg

Volledige ontsluiting financiële gegevens in de steigers

- Jan Tuerlinckx in Trends

Drie jaar terug werd mijn column “Het vermogenskadaster komt er aan” gepubliceerd. Medio 2015 trad het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat in de schoot van de Nationale Bank van België werd opgezet, in werking. Het CAP is en was de consecratie van de in 2011 aangevatte oefening om vermogens van particulieren in kaart te brengen.

euros.jpg

Gratis witwassen kan niet meer

- Dave van Moppes in TRENDS

De fiscus vorderde in 2017 voor meer dan 2 miljard euro boetes en bijkomende belastingen. Dat is het gevolg van de internationale gegevensuitwisseling en gerichte controles. Naast zwarte inkomsten, worden voortaan ook zwarte kapitalen aangepakt.

pionnen.jpg

Fiscaal poortje dicht onder mom van terreurbestrijding

- Dave van Moppes en Charlotte Lardenoit in TRENDS

Belgische bedrijven moeten vanaf volgende maand de identiteit van eventuele anonieme eigenaars bekendmaken. Dat is een gevolg van een Europese richtlijn, die de witwasnetwerken achter terreur en criminaliteit moet blootleggen. Maar ook de Belgische fiscus kijkt met een begerig oog naar zo’n register.

buildings-2.jpg

Het is niet al zwart dat offshore gaat

- Dave van Moppes in TRENDS

De Paradise Papers hebben de politieke gemoederen danig verhit. De roep om maatregelen klinkt luid. Fiscaal experts nuanceren. “Het is niet onwettig een bankrekening op Bermuda te hebben.”

mensen.jpg

Het Waterloo van de bezoldigingstheorie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het onmogelijk is te bewijzen of een loon terecht verdiend is, is een probleem voor de fiscus.

openboek.jpg

Wis uw erfzonden uit

- Dave van Moppes in DE TIJD

Hebt u een erfenis die het daglicht niet mag zien omdat u een deel ervan voor de belastingdiensten verzweeg? Of lieten uw ouders of uw suikertante u geld na waarop ze eerder erfbelasting ontdoken hadden? Maak komaf met uw duistere verleden.

buildings-2.jpg

Grondwettelijk Hof legt bom onder verbeurdverklaringen in alle strafzaken

- Dave van Moppes in DE TIJD

Dit arrest dwarsboomt de kruistocht die het gerecht en de BBI tegen oud zwart geld zijn begonnen.

bril.jpg

Opbrengst fiscale fraude is politiek instrument

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

De regering stopt er beter mee om elk jaar te zeggen hoeveel de strijd tegen de fiscale fraude zal opleveren.

pionnen.jpg

Van Overtveldt wil verregaande hervorming fiscaal strafrecht

- Jan Tuerlinckx in TRENDS ONLINE

In 2014 vernietigde het het Grondwettelijk Hof de Una Via-wet, die de administratieve en strafrechtelijke fiscale procedure regelde. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de impasse beëindigen.

openboek.jpg

Common Reporting Standard (CRS) in 8 vragen

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de laatste jaren is er een groeiende tendens van internationale fiscale transparantie. België heeft zich geëngageerd om samen met 86 andere staten, een nieuwe standaard betreffende de automatische uitwisseling van financiële gegevens en inlichtingen te hanteren.

kredietkaart.jpg

De val van een kleine bank

- Jan Tuerlinckx in GAZET VAN ANTWERPEN

Antwerpse filmproducent Corsan legt boeken neer, gedupeerden verliezen handenvol geld.

mensen.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016. Het nieuwe wetgevend kader werd ingevoerd door de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.

euros.jpg

Voor de BBI zijn alle vermogens zwart tot bewijs van het tegendeel

- Tuerlinckx Fsicale Advocaten in DE TIJD

De BBI wil het vermoeden dat vermogen rechtmatig is en dat de overheid en de belastingadministratie moeten bewijzen dat het onrechtmatig is, omkeren. En dat kan niet. De burger heeft het recht om niet onbeperkt in de tijd verantwoording te moeten afleggen over zijn vermogen.

keyboard-3.jpg

Belastingzondaars moeten nog geduld oefenen

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

Er is nog altijd geen juridisch kader voor Belgen die hun belastingzonden nog willen opbiechten. De nieuwe wet liep vorige week opnieuw vertraging op.

kranten.jpg

Parlement beslist (nog) niet over lot van fiscale zondaars

- Dave van Moppes in MONEYTALK

De wet over de "invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie" wordt vandaag dan toch niet gestemd door het federale parlement.

wisselkoersen.jpg

Alles kan beter

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Het is gemakkelijk gezegd dat belastingen transparanter, eenvoudiger en beter controleerbaar moeten. Maar hoe kun je een belastingsysteem hervormen zonder grote schokgolven te veroorzaken? We vroegen advies aan vijf experts die met beide voeten in de praktijk staan.

dollar.jpg

Middeleeuwse praktijken

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wij op de mediastorm van de Panama Papers terugkijkt, moet zich wel afvragen of de middeleeuwse procestechnieken niet aan een restauratie toe zijn.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

vlaggen

Fiscale regularisatie bezaaid met mijnen

- Dave van Moppes in DE TIJD

De Panama Papers bevestigen nogmaals het nut van de aangekondigde fiscale regularisatie. Belastingplichtigen met iets op hun kerfstok vrezen de Kaaimantaks en de internationale gegevensuitwisseling. Maar de weg naar fiscale eerlijkheid blijkt een mijnenveld.

pen.jpg

Twijfel over opbrengst fiscale regularisatie en Kaaimantaks

- Dave van Moppes in DE TIJD

De kans is klein dat de fiscale regularisatie 250 miljoen euro zal opleveren zoals begroot, waarschuwen fiscaal advocaten. Bepalen of de Kaaimantaks zoals verwacht 460 miljoen euro opbrengt, wordt helemaal nattevingerwerk.

kranten.jpg

Regulariseren kan binnenkort altijd

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni van start moet gaan. Maar of het sluitend is, hangt af van de samenwerking met de deelstaten.

openboek.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie zal in werking treden vanaf 1 januari 2016, tenzij hiertegen uit het lopende onderzoek van de Financiële Actiegroep fundamentele bezwaren zouden blijken. Dat werd een tweetal weken geleden bekendgemaakt door de Regering Michel I nadat aanvankelijk was beslist om de regularisatieronde pas in 2017 te laten aanvangen.

klok.jpg

Uw vermogen is een oldtimer

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Telkens als er vermogen wordt omgezet in giraal geld, wordt voortaan de vraag gesteld hoe dat vermogen is verworven en opgebouwd.

statistieken.jpg

Nieuwe fiscale regularisatie maat voor niks?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De fiscale regularisatie is, laten we wel wezen, een noodzakelijke hefboom voor het succes van de kaaimantaks die in het politieke debat door deze regering toch naar voren is geschoven als bewijs van een eerlijke tax shift, ook naar de vermogens dus.

mensen.jpg

Het concept anti-BEPS richtlijn ligt klaar

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De Europese Commissie heeft een voorstel van richtlijn klaarliggen waarbij de 28 lidstaten worden verplicht om de voornaamste BEPS-actiepunten binnen de drie jaar in een door Europa omlijnd wetgevend kader te gieten.

pionnen.jpg

Zwartspaarder met berouw mag niet geweigerd worden

- Dave van Moppes in DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die zegt hoe zwart geld moet worden geregulariseerd, ingetrokken wordt.

zandloper.jpg

Fiscus kan zwartspaarders die inkomsten willen witten niet weigeren

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die bindende richtlijnen geeft over hoe zwart geld geregulariseerd kan worden, ingetrokken wordt.

iStock_000010936334Small.jpg

Schenker moet oorsprong geld kunnen verantwoorden

- Dave van Moppes in DE TIJD

Schenkt u een som geld, dan bestaat de kans dat uw bankier of notaris u vragen stelt over de herkomst ervan. Waarom doet hij dat?

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

kranten.jpg

Zwart geld witten kan weer

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

Wie met zwart of grijs geld zit, kan vanaf volgend jaar opnieuw naar het Contactpunt Regularisaties stappen om zijn vermogen ‘zondevrij’ te maken. Er staat geen einddatum op de procedure, maar hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

notebook-2.jpg

Het bankgeheim ? Reken er maar niet meer op.

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS

Vanaf 2017 krijgt de Belgische overheid een volledig zicht op het binnenlandse roerende en onroerende vermogen van belastingplichtigen. En binnen enkele jaren ook op hun buitenlandse vermogens.

openboek.jpg

De permanente fiscale regularisatie in praktijk nu !

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Regering-Michel besliste in volle zomerse komkommerperiode de permanente fiscale regularisatie opnieuw in ere te herstellen.

bril.jpg

Kliklijn over zwartwerk: (te) veel kans op ruis

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ondanks alle protest wordt het nieuwe meldpunt voor zwartwerk dan toch anoniem. Maar het meldpunt krijgt om nog andere redenen tegenkanting. ‘Veel klachten komen er uit wraak of jaloezie. Dat is tijdverlies voor de inspectie.’

bank.jpg

Bedrijven in vizier van nepbestuurders

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Bedrijven worden geconfronteerd met een nieuwe vorm van oplichting. Fraudeurs doen zich via een nepstatuut voor als bestuurder van een vennootschap met de bedoeling geld van de rekening te halen.

iStock_000004294617Small.jpg

Staatsblad met simpele truc gebruikt voor bedrog

- Jan Tuerlinckx in het NIEUWSBLAD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders en het blijkt een simpele truc met het Staatsblad. Een nieuwe vorm van fraude. Getekend: een bende slimme Bulgaren.

openboek.jpg

Bende misbruikt Staatsblad om bedrijven op te lichten

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders. Het blijkt een nieuwe vorm van fraude met het Staatsblad en een bende slimme Bulgaren in de hoofdrol.

kalender2.jpg

Staatsblad gebruikt om bedrijven op te lichten

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

bril.jpg

Survival of the fittest in de financiële sector

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Europa staat klaar met alweer een nieuwe richtlijn tegen witwaspraktijken, de vierde intussen.

iStock_000004294617Small.jpg

Het vermogenskadaster kan er snel komen

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Als de politieke wil er is, kan er snel een vermogenskadaster komen. Het sluitstuk is een Europese richtlijn die ons land binnen 2 jaar moet invoeren. Als dan alle databanken gekoppeld worden, hebben we vermogenskadaster. Advocaat Jan Tuerlinckx geeft toelichting.

justitiepaleis.jpg

To Antigoon or not? Vergeet 'in dubio contra fiscum' echter niet

- Tom De Clerck

In het arrest van 22 mei 2015 paste het Hof van Cassatie de strafrechtelijke Antigoon-versoepeling toe in fiscale zaken, wat erop neerkomt dat er slechts in welbepaalde gevallen onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten mag worden geweerd.

kranten.jpg

Het vermogenskadaster komt er aan

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie nog altijd gelooft dat een vermogenskadaster niet te realiseren is, mag bij de dagdromers worden ingedeeld.

Cover fiscale regularisatie 2015 (1)

Brochure Fiscale Regularisatie 2015

- Tuerlinckx Fiscale Regularisatie

Tuerlinckx Fiscale Advocaten zet voor u de belangrijkste principes en tarieven uiteen die op dit moment worden gehanteerd bij een fiscale rechtzetting.

pen.jpg

Begin tijdig aan uw aangifte

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De belastingaangifte is nog maar eens complexer geworden. Er snel genoeg aan beginnen is meer dan ooit de boodschap. Dat is de conclusie van Jef Wellens, Michel Maus en Jan Tuerlinckx.

mensen.jpg

De kaaiman sluipt naderbij

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De opzet van de kaaimantaks is een specifieke vorm van belastingvrij beleggen aan banden te leggen.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

kredietkaart.jpg

Vergeet geërfde Arco-aandelen niet aan te geven

- Tuerlinckx Advocaten in DAILY TRENDS

Vorig jaar overleden enkele duizenden coöperanten van Arcopar, Arcofin en Arcoplus. De erfgenamen doen er goed aan de coöperatieve aandelen aan te geven bij de fiscus. Wanneer ze dit bewust of onbewust vergeten, beschouwt de fiscus dat als verzuim met een boete tot gevolg.

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

iStock_000010936334Small.jpg

Hoe voorspelbaar: hier is de nieuwe fiscale regularisatie!

- Tuerlinckx Advocaten in EXPRESS.BE

Het ging de allerlaatste keer zijn, zo verkondigde de overheid in 2013. Wel, wat de Belgische fiscalisten in hun glazen bol zagen, is nu een feit geworden. Het brede publiek vernam via de media dat de Belgische fiscus opteert om het systeem van de fiscale regularisatie verder te zetten. Eufemistisch wordt dit nu door de minister van Financiën omschreven als een ‘rechtzetting.’

openboek.jpg

Vorder uw effectenbelasting terug

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

De regering-Di Rupo voerde in december 2011 een tijdelijke effectenbelasting in voor de omzetting van papieren effecten aan toonder in digitale effecten of effecten op naam. Beleggers kunnen die heffing nu terugeisen.

euros.jpg

Daar gaan uw aandelen aan toonder

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Denkt u dat u nog papieren aandelen van het een of andere bedrijf in uw kluis hebt liggen? Fout. “Aandelen aan toonder zijn vandaag al ingeschreven op de naam van het bedrijf”, legt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx uit.

openboek.jpg

Onteigening dreigt voor aandeel aan toonder

- Tuerlinckx Advocaten in THE DAILY TRENDS

Vanaf 1 januari 2015 worden aandelen aan toonder in stappen onteigend. Volgens het advocatenkantoor Tuerlinckx zijn te weinig vennootschappen en aandeelhouders zich daarvan bewust.

justitiepaleis.jpg

Het einde van het aandeel aan toonder

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Op 1 januari 2015 gaat een nieuwe, definitieve fase met betrekking tot de omzetting van effecten aan toonder in waardoor de houders van effecten aan toonders boetes, wanneer ze zich te laat kenbaar maken, en in een worst case scenario onteigening na 2026 riskeren. De consequenties zijn dus niet mals.

statistieken.jpg

4e Anti-witwasrichtlijn zal voorzien in de verplichting voor de Lidstaten om een centraal register van uiteindelijk begunstigden bij te houden en toegankelijk te maken

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

bank.jpg

LuxLeaks dwingt Europa te kiezen tussen fiscale souvereiniteit en vrij verkeer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Elke nieuwe LuxLeak doet de fiscale soevereiniteit verder afbrokkelen en brengt een Europese basisbelasting weer een stap dichterbij. Want het is weg fiscale soevereiniteit of weg vrij verkeer. Elke burger met gezond verstand kiest maar beter voor het eerste.

wandelaars.jpg

De nieuwe staatssecretaris voor fraudebestrijding heeft overschot van gelijk wanneer zij stelt dat het Belgische systeem aan herziening toe is.

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de beleidsverklaring “strijd tegen de fiscale fraude” wordt aangekondigd dat de preventieve witwaswetgeving op het vlak van betaling in cash zal worden aangepast rekening houdend met de bestaande derde anti-witwasrichtlijn en het ontwerp van vierde anti-witwasrichtlijn, waarbij er tevens rekening zal worden gehouden met de toepassing van de richtlijnen in onze buurlanden.

schaakmat.jpg

Fiscale rechtshandhaving zeer problematisch

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

België moet dringend zijn fiscale rechtshandhaving hertekenen, meent fiscaal advocaat Jan Tuerlinkx. Er is een grijze zone onstaan tussen het adminstratief sanctioneren van fiscale fouten en de strafrechterlijke behandeling van fraude. Als niet ingegrepen wordt, voorspelt vele gerechtelijke procedureslagen in fiscale dossiers.

dollar.jpg

Werken met een wazige wet

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De anti-fraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de anti-witwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

bank.jpg

Vage antifraudewet maakt banken strenger dan nodig is

- Trends.be

De antifraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de antiwitwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

vlaggen

Wie is bang van de robocontrole?

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen, is gigantisch. Bovendien geven al die gegevens hun geheimen prijs als ze op de juiste manier worden geordend.

buildings-2.jpg

Terugkeer van zwart geld gunstig voor Belgische economie

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ook zonder fiscale amnestie blijft zwart geld terugkeren uit het buitenland. Bij vermogensbeheerders en fiscale advocaten lopen er dagelijks nieuwe dossiers binnen van Belgen die hun verborgen vermogen willen regulariseren. De schatkist vaart er wel bij, maar levert het zwart geld de Belgische economie ook wat op?

munten.jpg

Beperking van cashbetalingen

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In het kader van de preventieve witwaswetgeving, bestaan er beperkingen voor contante betalingen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe, verlaagde limieten.

kredietkaart.jpg

België heeft eerste advocaat specialist anti-witwas

- Express.be

Antwerpse balie is voortaan de eerste balie van ons land met een ACAMS-gecertificeerde anti-witwas specialist. Fiscaal advocaat Dave van Moppes van het advocatenkantoor Tuerlinckx behaalde de titel Certified Anti-Money Laundering Specialist. Hij legde daarvoor met succes examen af bij de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Hij is de eerste Belgische advocaat met dit certificaat.

bril.jpg

Daar is de doorkijkbelasting

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

"Met de doorkijkbelasting kan de fiscus buitenlandse constructies doorprikken en die fiscaal behandelen alsof ze niet bestaan."

wandelaars.jpg

Nu bijna alles ‘fraude’ is

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie een lijstje wil maken van de nieuwe fiscale boetes en bestraffingen sinds het aantreden van de regering-Di Rupo, kiest maar het beste een groot blad papier. Een beperkte bloemlezing toont dat aan.

pen.jpg

Fiscale regularisatie | Nieuwe wet

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Met de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (B.S. 12 juli 2013) heeft de wetgever getracht om rechtszekerheid te creëren rond een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden van de regeling die van toepassing was tot 15 juli 2013. Diverse adviseurs hebben hun belangrijkste vragen uit de praktijk gebundeld en overgemaakt aan het Contactpunt Regularisaties teneinde hierover opheldering te krijgen. Thans wordt er door het Contactpunt Regularisaties gewerkt aan een zogenaamde “Frequently Asked Question lijst (FAQ)” die een antwoord zal moeten bieden om de meest voorkomende vragen uit de praktijk.

dollar.jpg

Klikken de nieuwe nationale sport

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De fiscus krijgt drie keer meer particuliere aangiftes over belastingfraude dan vijf jaar geleden. De verklikkers voelen zich moreel gesteund door de jacht op fiscaal gesjoemel die de regering heeft ingezet. Wie zijn die aangevers? Hoe behandelt de overheid hun aanklachten? En wat kunt u doen als u wordt verlinkt?

munten.jpg

Klinkende munt, slinkende munt

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De fiscale regularisatie slaat aan. Sinds het uitbreken van de financiële crisis worden banken en hun activiteiten in belastingparadijzen aangepakt.

pionnen.jpg

De denkfout van de fiscus inzake regularisatie

- Express.be

De voorzichtige, brave spaarder met een oorspronkelijk wit kapitaal in het buitenland wordt door de Belgische fiscus in de nieuwe en allerlaatste fiscale regularisatieronde net zo hard aangepakt als de zware fraudeur waarvan het geld in het buitenland altijd zwart is geweest. Is dat rechtvaardig? De fiscus maakt hier een denkfout.

balls.jpg

Zwart geld wordt massaal gewit

- Jan Tuerlinckx in KNACK

De zwarte economie in ons land is goed voor bijna 60 miljard euro, waardoor de overheid jaarlijks zo’n 30 miljard aan belastingen misloopt. Maar de druk om zwart geld aan te geven, neemt toe. Fiscale fraudeurs hebben nog tot 2 juli de tijd om hun zaken in orde te brengen. Daarna wachten hen veel hogere boetes en de rechtbank. ‘Het zijn zeker niet alleen de superrijken die op exotische plekken als de Britse Maagdeneilanden een vennootschap hebben, maar ook veel gewone Belgen.’

notebook-2.jpg

Beperking van transacties met cash geld

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de afgelopen jaren werd de controle op het giraal geld erg opgevoerd. Om te beletten dat de belastingbetalers massaal in cash zouden vluchten om aan het alziend oog van de fiscus te ontsnappen, zijn reeds de nodige maatregelen genomen en liggen nog verdere maatregelen ter studie voor. Een overzicht van het hoe en het waarom.

klok.jpg

Diamantairs weinig enthousiast over amnestietarief

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

De bijzondere belastinginspectie (BBI) doet de honderden diamantairs die betrapt werden met een geheime rekening bij de bank HSBC in Zwitserland een voorstel om het geld dat op de rekening werd aangetroffen te regulariseren.

buildings2-2.jpg

Una Via of het straatje zonder einde

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Belgen met een rekening op de Kaaimaneilanden kunnen een fiscale boete krijgen. Riskeren ze ook een correctionele straf? De vorig jaar goedgekeurde Una Viawet moest zo’n dubbele bestraffing vermijden. In de praktijk blijft het mogelijk.

wisselkoersen.jpg

Preventieve witwaswetgeving

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

keyboard-3.jpg

Scharnier tussen de huidige en de nieuwe regeling

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Wat de exacte inhoud zal zijn van de nieuwe regularisatie wetgeving staat nog niet vast. Ook blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Aan de nieuwe wet wordt nog gewerkt door de regering.

euros.jpg

Fiscale regularisatie | Feiten en Cijfers

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Waarom lanceert de overheid een nieuwe fiscale regularisatie? Simpel: dit moet een belangrijk deel van het Belgische begrotingstekort wegwerken. Al meer dan één decennium is het een traditie dat het laatste ‘gaatje’ van de begroting wordt dichtgereden met de aanpak van belastingzondaars. Je kan hier wel de bedenking maken dat fiscale fraudebestrijding werkt zoals een antibioticum. Bij veelvuldig gebruik houdt het nuttig effect op en manifesteren zich bijwerkingen…

iStock_000001839702Small.jpg

De strijd tegen fiscale fraude

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Staatssecretaris Crombez kondigde in zijn Actieplan 2012-2013 een reeks van maatregelen aan die moeten bijdragen tot de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

openboek.jpg

België en Europa verstrengen de anti-witwaswetgeving

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Nu de anti-witwaswetgeving op zowel Belgisch als Europees vlak recentelijk opnieuw in de media ter sprake kwam, stelt u zich wellicht de vraag welke de concrete impact van de aankomende regelgeving is en op welke wijze en binnen welke termijn deze op uw onderneming van toepassing wordt.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share