Beheer van vermogen, successieplanning en familiale planning

openboek.jpg

Belastingen aangeven wordt nóg complexer

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Ondanks de belofte dat de belastingen eenvoudiger zouden worden, telt uw volgende belastingbrief 885 codes. Dat zijn er 75 meer dan de vorige.

doolhof.jpg

De vastgoedfiscaliteit is koterij

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Een schending van het gelijkheidsbeginsel is nooit ver weg in de vastgoedfiscaliteit.

vlaggen

Tommelein mikt op 100 miljoen uit ontdoken erfenissen

- Dave van Moppes in DE TIJD ONLINE

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) verwacht veel van de Vlaamse fiscale regularisatie die maandag van start gaat. Hij mikt voor dit jaar op een opbrengst van 100 miljoen euro.

openboek.jpg

Wis uw erfzonden uit

- Dave van Moppes in DE TIJD

Hebt u een erfenis die het daglicht niet mag zien omdat u een deel ervan voor de belastingdiensten verzweeg? Of lieten uw ouders of uw suikertante u geld na waarop ze eerder erfbelasting ontdoken hadden? Maak komaf met uw duistere verleden.

kredietkaart.jpg

De val van een kleine bank

- Jan Tuerlinckx in GAZET VAN ANTWERPEN

Antwerpse filmproducent Corsan legt boeken neer, gedupeerden verliezen handenvol geld.

mensen.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016. Het nieuwe wetgevend kader werd ingevoerd door de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.

euros.jpg

Voor de BBI zijn alle vermogens zwart tot bewijs van het tegendeel

- Tuerlinckx Fsicale Advocaten in DE TIJD

De BBI wil het vermoeden dat vermogen rechtmatig is en dat de overheid en de belastingadministratie moeten bewijzen dat het onrechtmatig is, omkeren. En dat kan niet. De burger heeft het recht om niet onbeperkt in de tijd verantwoording te moeten afleggen over zijn vermogen.

statistieken.jpg

Notionele intrestaftrek op Europees niveau

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Terwijl in ons land de zogeheten notionele intrestaftrek regelmatig onder vuur ligt, wil Europa het systeem invoeren.

vlaggen

Meerwaardebelasting op aandelen heeft neveneffecten

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Wat als de winst op de verkoop van aandelen wordt belast ?

klok.jpg

Bereken zelf uw winst bij afschaffing van de notionele-intrestaftrek

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS.BE

Nu de heisa rond de tax shift even geluwd is, is het tijd voor een ander voorstel dat leven in de fiscale brouwerij zal brengen. De hervorming van de vennootschapsbelasting.

buildings2-2.jpg

Frankrijk is geen te volgen voorbeeld

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Fiscale emigratie schaadt economisch weefsel in Frankrijk.

bril.jpg

Het einde van de vennootschapsbelasting

- Jan Tuerlinckx op APACHE.BE

In de aanloop naar de begrotingsopmaak voor volgend jaar buigt de regering zich over de noodzakelijke hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat fiscaal instrument – gepokt en gemazeld in een industrieel tijdperk – is gedoemd te verdwijnen in een digitale economie. Hoe kan het anders en beter?

keyboard-3.jpg

Belastingzondaars moeten nog geduld oefenen

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

Er is nog altijd geen juridisch kader voor Belgen die hun belastingzonden nog willen opbiechten. De nieuwe wet liep vorige week opnieuw vertraging op.

notebook-2.jpg

De superrijken belasten, is de middenklasse treffen

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De regering wil superrijken belasten zonder de middenklasse te treffen. Maar kan dat wel? De kans is groot dat zo’n nichebelasting simpel wordt ontweken. Ook verhuizen wordt een optie.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

openboek.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie zal in werking treden vanaf 1 januari 2016, tenzij hiertegen uit het lopende onderzoek van de Financiële Actiegroep fundamentele bezwaren zouden blijken. Dat werd een tweetal weken geleden bekendgemaakt door de Regering Michel I nadat aanvankelijk was beslist om de regularisatieronde pas in 2017 te laten aanvangen.

iStock_000010936334Small.jpg

Schenker moet oorsprong geld kunnen verantwoorden

- Dave van Moppes in DE TIJD

Schenkt u een som geld, dan bestaat de kans dat uw bankier of notaris u vragen stelt over de herkomst ervan. Waarom doet hij dat?

notebook-2.jpg

Het bankgeheim ? Reken er maar niet meer op.

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS

Vanaf 2017 krijgt de Belgische overheid een volledig zicht op het binnenlandse roerende en onroerende vermogen van belastingplichtigen. En binnen enkele jaren ook op hun buitenlandse vermogens.

iStock_000010936334Small.jpg

De weigering om toegang te verlenen tot fiscale informatie over de ex-echtgenoot

- Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

pen.jpg

De fiscale valkuil van de premietaks op verzekeringscontracten

- Tuerlinckx Advocaten

De discussie rond de fiscale kwalificatie van een verzekeringsproduct is niet nieuw. De belastingplichtigen kunnen echter bedrogen uitkomen als dat de gewenste kwalificatie een Pyrrusoverwinning blijkt te zijn.

kalender.jpg

Komt beleggersexodus op gang ?

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Vluchten naar een buitenlandse bank of beursmakelaar is geen oplossing om aan de speculatietaks te ontkomen. U spaart er wel de beurstaks mee uit. Wat zijn de voor- en nadelen om een beleggersrekening te openen in het buitenland?

dollar.jpg

Kafka in Vlaanderen

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De kaduke Vlaamse Codex Fiscaliteit leidt ertoe dat de term ‘rechtzoekende’ wel erg letterlijk te nemen is.

openboek.jpg

De permanente fiscale regularisatie in praktijk nu !

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Regering-Michel besliste in volle zomerse komkommerperiode de permanente fiscale regularisatie opnieuw in ere te herstellen.

justitiepaleis.jpg

Geen Kaaimantaks zonder meldingsplicht. Maar is de meldingsplicht wel rechtmatig?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 2013 moet een natuurlijke persoon in zijn aangifte van personenbelasting melding maken van bepaalde privé-vermogensconstructies.

iStock_000010936334Small.jpg

Miserietaks discrimineert

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Een scheiding betekent vaak dat de gezinswoning moet worden verdeeld. Voor gehuwden en wettelijke samenwonenden geldt er een ander verdeelrecht dan voor feitelijk samenwonenden. Dit zou in strijd zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

iStock_000004294617Small.jpg

Het vermogenskadaster kan er snel komen

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Als de politieke wil er is, kan er snel een vermogenskadaster komen. Het sluitstuk is een Europese richtlijn die ons land binnen 2 jaar moet invoeren. Als dan alle databanken gekoppeld worden, hebben we vermogenskadaster. Advocaat Jan Tuerlinckx geeft toelichting.

Cover fiscale regularisatie 2015 (1)

Brochure Fiscale Regularisatie 2015

- Tuerlinckx Fiscale Regularisatie

Tuerlinckx Fiscale Advocaten zet voor u de belangrijkste principes en tarieven uiteen die op dit moment worden gehanteerd bij een fiscale rechtzetting.

euros.jpg

Schenken doet u goedkoop

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erfbelasting moeten betalen, doet u er verstandig aan uw successie te plannen. Er zijn heel wat wettelijke technieken waarmee u uw vermogen fiscaal voordelig kunt doorgeven. Daarbij moet u een belangrijk onderscheid maken tussen roerende en onroerende goederen.

pen.jpg

Vlaamse Codex Fiscaliteit

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 1 januari 2015 worden de successie- en registratierechten door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) geïnt. Download hier de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

kredietkaart.jpg

Vergeet geërfde Arco-aandelen niet aan te geven

- Tuerlinckx Advocaten in DAILY TRENDS

Vorig jaar overleden enkele duizenden coöperanten van Arcopar, Arcofin en Arcoplus. De erfgenamen doen er goed aan de coöperatieve aandelen aan te geven bij de fiscus. Wanneer ze dit bewust of onbewust vergeten, beschouwt de fiscus dat als verzuim met een boete tot gevolg.

openboek.jpg

Vorder uw effectenbelasting terug

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

De regering-Di Rupo voerde in december 2011 een tijdelijke effectenbelasting in voor de omzetting van papieren effecten aan toonder in digitale effecten of effecten op naam. Beleggers kunnen die heffing nu terugeisen.

zandloper.jpg

Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen

- Jan Tuerlinckx' opinie in DAILY TRENDS

Met de start van het nieuwe jaar heeft Vlaanderen de inning en de invordering van de registratie- en de successierechten - anders gezegd: de registratie- en successiebelasting - in eigen beheer genomen.

euros.jpg

Daar gaan uw aandelen aan toonder

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Denkt u dat u nog papieren aandelen van het een of andere bedrijf in uw kluis hebt liggen? Fout. “Aandelen aan toonder zijn vandaag al ingeschreven op de naam van het bedrijf”, legt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx uit.

openboek.jpg

Onteigening dreigt voor aandeel aan toonder

- Tuerlinckx Advocaten in THE DAILY TRENDS

Vanaf 1 januari 2015 worden aandelen aan toonder in stappen onteigend. Volgens het advocatenkantoor Tuerlinckx zijn te weinig vennootschappen en aandeelhouders zich daarvan bewust.

justitiepaleis.jpg

Het einde van het aandeel aan toonder

- Jan Tuerlinckx bij KANAAL Z

Op 1 januari 2015 gaat een nieuwe, definitieve fase met betrekking tot de omzetting van effecten aan toonder in waardoor de houders van effecten aan toonders boetes, wanneer ze zich te laat kenbaar maken, en in een worst case scenario onteigening na 2026 riskeren. De consequenties zijn dus niet mals.

klok.jpg

Vermogenswinstbelasting treft vooral middenklasse

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

"Het is een illusie dat een vermogensmeerwaardebelasting het geld zal halen waar het zit", voorspelt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx. "Grote kapitalen zijn immers erg mobiel. Ze kunnen in het buitenland fiscaal geoptimaliseerd worden in perfect legale constructies."

doolhof.jpg

De tak op uw maat

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Spaarders die willen investeren in een beleggingsverzekering hebben een ruime keuze. Wat zijn de verschillen tussen een tak21, een tak23, een tak26 en een tak44?

euros.jpg

Besparingen kosten u een reis

- Charlotte Lardenoit in GAZET VAN ANTWERPEN

De besparingen die de nieuwe Vlaamse regering oplegt, zullen de gezinnen hard treffen. Uw krant stelde een fictief voorbeeldgezin met drie kinderen samen dat volgend jaar een huis wil kopen. Het verliest door de besparingen 3732 euro per jaar...

klok.jpg

Fiscus richt pijlen op Studio 100

- Jan Tuerlinckx in GAZET VAN ANTWERPEN

De fiscus eist drie miljoen euro van Hans Bourlon en Gert Verhuist, de bazen van het entertainmentbedrijf Studio 100. Ze zouden onterecht geen belastingen hebben betaald op een dividend. Maar Bourlon en Verhulst verzetten zich.

doolhof.jpg

De nieuwe aangifteverplichtingen in de inkomstenbelastingen

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Vanaf aanslagjaar 2014 (dat slaat op kalenderjaar 2013) zal de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting melding moeten maken van het bestaan van “juridische constructies waarvan hij oprichter of begunstigde” is. Deze verplichting komt bovenop de reeds bestaande verplichte aangifte van buitenlandse rekeningen en van buitenlandse levensverzekeringen.

buildings-2.jpg

Nukken van de fiscus

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De scheiding der machten moet beletten dat de fiscus, die tot de uitvoerende macht behoort, zich op het terrein van de wetgever kan begeven.

vlaggen

Certificering als alternatief holdingvennootschap ?

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

United Drinx wordt volgende maand de grootste aankoopcentrale in de drankhandel. CEO Hendrik Wostyn wil ook aan de verkoopzijde de krachten bundelen.

bank.jpg

Spaarrichtlijn

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Op 3 juni 2003 werd een belangrijke Europese fiscale maatregel goedgekeurd: de spaarrichtlijn (2003/48/EG).

balls.jpg

Zwart geld wordt massaal gewit

- Jan Tuerlinckx in KNACK

De zwarte economie in ons land is goed voor bijna 60 miljard euro, waardoor de overheid jaarlijks zo’n 30 miljard aan belastingen misloopt. Maar de druk om zwart geld aan te geven, neemt toe. Fiscale fraudeurs hebben nog tot 2 juli de tijd om hun zaken in orde te brengen. Daarna wachten hen veel hogere boetes en de rechtbank. ‘Het zijn zeker niet alleen de superrijken die op exotische plekken als de Britse Maagdeneilanden een vennootschap hebben, maar ook veel gewone Belgen.’

kalender2.jpg

Aangifteplicht inzake verzekeringsproducten

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share