seminarie

De bom onder de fiscale rechtshandhaving

Jan Tuerlinckx, Charlotte Lardenoit

pionnen.jpg

De regering Di Rupo was zeker (ook) een boete-regering. Het lijstje nieuwe sancties en boeteverhogingen is lang.

Bovendien is de administratie aangemaand streng op te treden. De belastingplichtigen maar ook zijn adviseurs, hebben het intussen geweten. De boetes zijn er niet naast en in veel gevallen niet in verhouding tot de inbreuk.

Rode draad is de criminalisering van de fiscale rechtshandhaving. Daarbij bedient men zich overvloedig van elementen uit het strafrecht. Die horen niet thuis in het fiscaal recht, wat administratief recht is. En daarmee is meteen een bom onder het stelsel gelegd.

Niet overtuigd ? Drie recente arresten van het Grondwettelijk Hof bewijzen dat. Op 6 juni 2014 omtrent de monsterboete van 309 %, op 3 april 2014 inzake de una via-wet en op 27 maart 2014 met betrekking tot belastingverhogingen. Telkens is de kritiek dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de procesgaranties zoals opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met de voeten zijn getreden.

Een nieuw arsenaal aan rechtsmiddelen dient zich bijgevolg aan. Een dat bij quasi elke beboeting, in elke belasting kan worden aangewend. Het seminarie maakt u wegwijs in dat nieuwe landschap.

 

 

AGENDA:

18.00u: Ontvangst

18.30u.: Amplitudo, een nieuw concept, de kracht van samenwerking!
Spreker: Tom Verbist (Amplitudo)

19.00u.: De bom onder de fiscale rechtshandhaving
Spreker: Jan Tuerlinckx en Charlotte Lardenoit – Tuerlinckx Fiscale Advocaten

21.00u. Vragen en receptie

 

Accreditatie BIBF en IAB (B371/2014-02).

 

 

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share