Disclaimer

Tuerlinckx Fiscale Advocaten bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm ook, maakt inbreuk op de intellectuele rechten en is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tuerlinckx Fiscale Advocaten.

De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Tuerlinckx Fiscale Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid over enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Tuerlinckx Fiscale Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn. 

Bovenstaande is van toepassing op de ganse website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share