Boek

Witwas_postkaart-mail-01-vierkant.jpg

Eerste op de markt:
Bestel nu uw exemplaar voor
slechts 35 euro (incl. btw)!

De nieuwe antiwitwaswet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2017, eind deze maand op uw boekenplank.

Ontdek onze recentste uitgave omtrent witwaswetgeving: bespreking van de vierde Antiwitwasrichtlijn en de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Blijf up-to-date met dit boek (90 pagina's) over de witwaswetgeving. 
Vanaf nu kan u uw exemplaar bestellen via onze website. De eerste levering wordt verwacht eind oktober.

 

 

 

Auteurs van het boek

Dave van Moppes

Advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Dave van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Kristof Brys

Advocaat bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Kristof Brys heeft een uitgesproken interesse voor het fiscaal-economisch strafrecht en de daarbij gepaard gaande procedures. Hij focust zich op de rechten van de verdediging in de ruimste zin van het woord alsook op de fiscaal-administratieve sanctionering. Hij is reeds auteur van het boek “Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie”.

Bestelformulier

Vul het formulier hieronder in om het boek te bestellen.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share