Tuerlinckx Academy

Academy- logo

Interesten inzake belastingen na het Zomerakkoord

 

INHOUD

Het Zomerakkoord (uitgewerkt in de Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting) introduceert een nieuw stelsel van moratorium- en nalatigheidsinteresten. Dit met groot belang voor uw praktijk. 

In tussentijd heeft de administratie in een recente circulaire haar visie op deze hervorming gegeven. De administratie geeft op een zeer enge en overigens hoogst betwistbare wijze een interpretatie aan deze bepaling. De fiscale praktijk zal hierdoor niet van rechtsonzekerheid gespaard blijven. Meer dan voldoende reden om een concreet en praktisch te laten informeren hoe met moratorium-en nalatigheidsinteresten om te gaan in de praktijk. 

Dat ontdekt u in het praktisch webinar. Uw gastvrouw is Mr. Charlotte Lardenoit, vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten 

Schrijf u snel in voor dit vrij webinar!

SPREKERS

Charlotte Lardenoit | Advocaat-vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Charlotte Lardenoit is een van de motoren achter het opleidingsinstituut Tuerlinckx Academy en geeft voordrachten over de belastingprocedure en fiscale hete hangijzers. 

Zij is eveneens raadslid van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Bedrijfsrevisoren, Erkende Boekhouders-Fiscalisten, Advocaten en Notarissen (BAB-BKR) en is ondervoorzitter van Young BAB-BKR Antwerpen. 

Charlotte Lardenoit werkte ook mee aan het opstellen van het examen fiscale procedure bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en locatie

15/05/2018 van 12u30-13u30


Inschrijven
Dit is een vrij webinar, u kan zich inschrijven via deze link.

 

 

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share