witwaswetgeving

openboek.jpg

Wis uw erfzonden uit

- Dave van Moppes in DE TIJD

Hebt u een erfenis die het daglicht niet mag zien omdat u een deel ervan voor de belastingdiensten verzweeg? Of lieten uw ouders of uw suikertante u geld na waarop ze eerder erfbelasting ontdoken hadden? Maak komaf met uw duistere verleden.

buildings-2.jpg

Grondwettelijk Hof legt bom onder verbeurdverklaringen in alle strafzaken

- Dave van Moppes in DE TIJD

Dit arrest dwarsboomt de kruistocht die het gerecht en de BBI tegen oud zwart geld zijn begonnen.

keyboard-3.jpg

Belastingzondaars moeten nog geduld oefenen

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

Er is nog altijd geen juridisch kader voor Belgen die hun belastingzonden nog willen opbiechten. De nieuwe wet liep vorige week opnieuw vertraging op.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

vlaggen

Fiscale regularisatie bezaaid met mijnen

- Dave van Moppes in DE TIJD

De Panama Papers bevestigen nogmaals het nut van de aangekondigde fiscale regularisatie. Belastingplichtigen met iets op hun kerfstok vrezen de Kaaimantaks en de internationale gegevensuitwisseling. Maar de weg naar fiscale eerlijkheid blijkt een mijnenveld.

pen.jpg

Twijfel over opbrengst fiscale regularisatie en Kaaimantaks

- Dave van Moppes in DE TIJD

De kans is klein dat de fiscale regularisatie 250 miljoen euro zal opleveren zoals begroot, waarschuwen fiscaal advocaten. Bepalen of de Kaaimantaks zoals verwacht 460 miljoen euro opbrengt, wordt helemaal nattevingerwerk.

kranten.jpg

Regulariseren kan binnenkort altijd

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni van start moet gaan. Maar of het sluitend is, hangt af van de samenwerking met de deelstaten.

statistieken.jpg

Nieuwe fiscale regularisatie maat voor niks?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De fiscale regularisatie is, laten we wel wezen, een noodzakelijke hefboom voor het succes van de kaaimantaks die in het politieke debat door deze regering toch naar voren is geschoven als bewijs van een eerlijke tax shift, ook naar de vermogens dus.

pionnen.jpg

Zwartspaarder met berouw mag niet geweigerd worden

- Dave van Moppes in DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die zegt hoe zwart geld moet worden geregulariseerd, ingetrokken wordt.

zandloper.jpg

Fiscus kan zwartspaarders die inkomsten willen witten niet weigeren

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die bindende richtlijnen geeft over hoe zwart geld geregulariseerd kan worden, ingetrokken wordt.

iStock_000010936334Small.jpg

Schenker moet oorsprong geld kunnen verantwoorden

- Dave van Moppes in DE TIJD

Schenkt u een som geld, dan bestaat de kans dat uw bankier of notaris u vragen stelt over de herkomst ervan. Waarom doet hij dat?

kranten.jpg

Zwart geld witten kan weer

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

Wie met zwart of grijs geld zit, kan vanaf volgend jaar opnieuw naar het Contactpunt Regularisaties stappen om zijn vermogen ‘zondevrij’ te maken. Er staat geen einddatum op de procedure, maar hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

openboek.jpg

De permanente fiscale regularisatie in praktijk nu !

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Regering-Michel besliste in volle zomerse komkommerperiode de permanente fiscale regularisatie opnieuw in ere te herstellen.

bril.jpg

Survival of the fittest in de financiële sector

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Europa staat klaar met alweer een nieuwe richtlijn tegen witwaspraktijken, de vierde intussen.

Cover fiscale regularisatie 2015 (1)

Brochure Fiscale Regularisatie 2015

- Tuerlinckx Fiscale Regularisatie

Tuerlinckx Fiscale Advocaten zet voor u de belangrijkste principes en tarieven uiteen die op dit moment worden gehanteerd bij een fiscale rechtzetting.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

statistieken.jpg

4e Anti-witwasrichtlijn zal voorzien in de verplichting voor de Lidstaten om een centraal register van uiteindelijk begunstigden bij te houden en toegankelijk te maken

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

wandelaars.jpg

De nieuwe staatssecretaris voor fraudebestrijding heeft overschot van gelijk wanneer zij stelt dat het Belgische systeem aan herziening toe is.

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de beleidsverklaring “strijd tegen de fiscale fraude” wordt aangekondigd dat de preventieve witwaswetgeving op het vlak van betaling in cash zal worden aangepast rekening houdend met de bestaande derde anti-witwasrichtlijn en het ontwerp van vierde anti-witwasrichtlijn, waarbij er tevens rekening zal worden gehouden met de toepassing van de richtlijnen in onze buurlanden.

paperclips-2.jpg

Patrimonium 2014

- Patrimonium 2014 - Die Keure

Vereist de fiscale regularisatieaanvraag de machtiging van de vrederechter?

bank.jpg

Vage antifraudewet maakt banken strenger dan nodig is

- Trends.be

De antifraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de antiwitwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

munten.jpg

Beperking van cashbetalingen

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In het kader van de preventieve witwaswetgeving, bestaan er beperkingen voor contante betalingen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe, verlaagde limieten.

kredietkaart.jpg

België heeft eerste advocaat specialist anti-witwas

- Express.be

Antwerpse balie is voortaan de eerste balie van ons land met een ACAMS-gecertificeerde anti-witwas specialist. Fiscaal advocaat Dave van Moppes van het advocatenkantoor Tuerlinckx behaalde de titel Certified Anti-Money Laundering Specialist. Hij legde daarvoor met succes examen af bij de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Hij is de eerste Belgische advocaat met dit certificaat.

munten.jpg

Klinkende munt, slinkende munt

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De fiscale regularisatie slaat aan. Sinds het uitbreken van de financiële crisis worden banken en hun activiteiten in belastingparadijzen aangepakt.

euros.jpg

Monnaie sonnante... Monnaie trébuchante

- Jan Tuerlinckx dans TRENDS TENDANCES

La régularisation fiscale rencontre un écho favorable. Il est vrai que le fisc a décidé récemment de s’attaquer aux transactions financières et aux patrimoines scripturaux. Ceci explique cela...

notebook-2.jpg

Beperking van transacties met cash geld

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

In de afgelopen jaren werd de controle op het giraal geld erg opgevoerd. Om te beletten dat de belastingbetalers massaal in cash zouden vluchten om aan het alziend oog van de fiscus te ontsnappen, zijn reeds de nodige maatregelen genomen en liggen nog verdere maatregelen ter studie voor. Een overzicht van het hoe en het waarom.

wisselkoersen.jpg

Preventieve witwaswetgeving

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

openboek.jpg

België en Europa verstrengen de anti-witwaswetgeving

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Nu de anti-witwaswetgeving op zowel Belgisch als Europees vlak recentelijk opnieuw in de media ter sprake kwam, stelt u zich wellicht de vraag welke de concrete impact van de aankomende regelgeving is en op welke wijze en binnen welke termijn deze op uw onderneming van toepassing wordt.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share