visitatierecht

kredietkaart.jpg

Antifraudeplan: 'Europees Hof fluit Belgische overheid kordaat en terecht terug'

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS.BE

De Antigoon-wet betekent dat de overheid niet noodzakelijk gebonden is door de wet die de fiscale procedure- en spelregels vastlegt. Ook niet wanneer de rechten aan de burger toekomen en geschonden worden.

justitiepaleis.jpg

To Antigoon or not? Vergeet 'in dubio contra fiscum' echter niet

- Tom De Clerck

In het arrest van 22 mei 2015 paste het Hof van Cassatie de strafrechtelijke Antigoon-versoepeling toe in fiscale zaken, wat erop neerkomt dat er slechts in welbepaalde gevallen onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten mag worden geweerd.

schaakmat.jpg

Fiscale rechtshandhaving zeer problematisch

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

België moet dringend zijn fiscale rechtshandhaving hertekenen, meent fiscaal advocaat Jan Tuerlinkx. Er is een grijze zone onstaan tussen het adminstratief sanctioneren van fiscale fouten en de strafrechterlijke behandeling van fraude. Als niet ingegrepen wordt, voorspelt vele gerechtelijke procedureslagen in fiscale dossiers.

kranten.jpg

Back to basics

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Het Grondwettelijk Hof heeft enkele essentiële onderdelen van de Una Via-wet vernietigd.

schaakmat.jpg

Huiszoekingen van de fiscus kunnen niet door de beugel

- opinie in DE TIJD

In de discussie met staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez over het visitatierecht van de fiscus heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom gelijk. En dat heeft alles met gezond juridisch inzicht te maken.

notebook-2.jpg

Het visitatierecht: wie wil er in een fiscale politiestaat wonen?

- Express.be

Er is heel wat te doen om het quasi ongebreidelde bezoekrecht van de fiscale administratie. In dit bezoekrecht interpreteert de administratie, gesteund door bepaalde rechtspraak, ‘bezoek’ als een recht tot huiszoeking.

kranten.jpg

Het retentierecht

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De nieuwe bevoegdheid van de administratie bij de controle van uw boekhouding in de inkomstenbelastingen

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share