vennootschap

doolhof.jpg

Als u woont in een huis van de vennootschap, dien dan onmiddellijk bezwaar in!

- TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN

De meesten onder u ontvingen recent het aanslagbiljet in de personenbelasting. Aangezien u geen afwijkingen van de aangifte kan vaststellen, heeft u vanzelfsprekend de belasting betaald. Zonder het te beseffen, en zonder dat u dat kan verweten worden, betaalde u mogelijks te veel belasting.

mensen.jpg

Het Waterloo van de bezoldigingstheorie

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het onmogelijk is te bewijzen of een loon terecht verdiend is, is een probleem voor de fiscus.

buildings-2.jpg

Jobs jobs jobs

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De pijnlijke geschiedenis van Caterpillar toont aan dat we ons niet blind mogen staren op de opbrengst van de vennootschapsbelasting.

buildings2-2.jpg

Moderniseer het vennootschapsrecht

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Dat het belangrijk is buitenlandse investeringen aan te trekken, is een open deur intrappen. Sinds lang worden maatregelen getroffen en wetten aangenomen die België in het vizier van buitenlandse investeerders moeten brengen.

zandloper.jpg

Inkomstenbelasting : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 19.09.2013 (rolnr : F.11.0165.N)

- Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2014/10

Bij de verhuur van het cliënteel aan een vennootschap waarin de verhuurders participeerden kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst, aangezien de verhuurder niet het rustig genot kan verschaffen van zijn cliënteel zoals bepaald in art. 1709 BW.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share