fiscale regularisatie

buildings-2.jpg

Rulingcommissie en fiscale regularisatie kunnen starten

- Jan Tuerlinckx in Trends

Twee keer goed nieuws voor de belastingplichtigen: de rulingcommissie kan opnieuw aan het werk, en de fiscale regularisatie kan weldra van start gaan.

vlaggen

Tommelein mikt op 100 miljoen uit ontdoken erfenissen

- Dave van Moppes in DE TIJD ONLINE

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) verwacht veel van de Vlaamse fiscale regularisatie die maandag van start gaat. Hij mikt voor dit jaar op een opbrengst van 100 miljoen euro.

openboek.jpg

Wis uw erfzonden uit

- Dave van Moppes in DE TIJD

Hebt u een erfenis die het daglicht niet mag zien omdat u een deel ervan voor de belastingdiensten verzweeg? Of lieten uw ouders of uw suikertante u geld na waarop ze eerder erfbelasting ontdoken hadden? Maak komaf met uw duistere verleden.

mensen.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016. Het nieuwe wetgevend kader werd ingevoerd door de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.

euros.jpg

Voor de BBI zijn alle vermogens zwart tot bewijs van het tegendeel

- Tuerlinckx Fsicale Advocaten in DE TIJD

De BBI wil het vermoeden dat vermogen rechtmatig is en dat de overheid en de belastingadministratie moeten bewijzen dat het onrechtmatig is, omkeren. En dat kan niet. De burger heeft het recht om niet onbeperkt in de tijd verantwoording te moeten afleggen over zijn vermogen.

keyboard-3.jpg

Belastingzondaars moeten nog geduld oefenen

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

Er is nog altijd geen juridisch kader voor Belgen die hun belastingzonden nog willen opbiechten. De nieuwe wet liep vorige week opnieuw vertraging op.

kranten.jpg

Parlement beslist (nog) niet over lot van fiscale zondaars

- Dave van Moppes in MONEYTALK

De wet over de "invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie" wordt vandaag dan toch niet gestemd door het federale parlement.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

vlaggen

Fiscale regularisatie bezaaid met mijnen

- Dave van Moppes in DE TIJD

De Panama Papers bevestigen nogmaals het nut van de aangekondigde fiscale regularisatie. Belastingplichtigen met iets op hun kerfstok vrezen de Kaaimantaks en de internationale gegevensuitwisseling. Maar de weg naar fiscale eerlijkheid blijkt een mijnenveld.

pen.jpg

Twijfel over opbrengst fiscale regularisatie en Kaaimantaks

- Dave van Moppes in DE TIJD

De kans is klein dat de fiscale regularisatie 250 miljoen euro zal opleveren zoals begroot, waarschuwen fiscaal advocaten. Bepalen of de Kaaimantaks zoals verwacht 460 miljoen euro opbrengt, wordt helemaal nattevingerwerk.

kranten.jpg

Regulariseren kan binnenkort altijd

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni van start moet gaan. Maar of het sluitend is, hangt af van de samenwerking met de deelstaten.

openboek.jpg

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

- Tuerlinckx Advocaten

De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie zal in werking treden vanaf 1 januari 2016, tenzij hiertegen uit het lopende onderzoek van de Financiële Actiegroep fundamentele bezwaren zouden blijken. Dat werd een tweetal weken geleden bekendgemaakt door de Regering Michel I nadat aanvankelijk was beslist om de regularisatieronde pas in 2017 te laten aanvangen.

statistieken.jpg

Nieuwe fiscale regularisatie maat voor niks?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De fiscale regularisatie is, laten we wel wezen, een noodzakelijke hefboom voor het succes van de kaaimantaks die in het politieke debat door deze regering toch naar voren is geschoven als bewijs van een eerlijke tax shift, ook naar de vermogens dus.

pionnen.jpg

Zwartspaarder met berouw mag niet geweigerd worden

- Dave van Moppes in DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die zegt hoe zwart geld moet worden geregulariseerd, ingetrokken wordt.

zandloper.jpg

Fiscus kan zwartspaarders die inkomsten willen witten niet weigeren

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die bindende richtlijnen geeft over hoe zwart geld geregulariseerd kan worden, ingetrokken wordt.

kranten.jpg

Zwart geld witten kan weer

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

Wie met zwart of grijs geld zit, kan vanaf volgend jaar opnieuw naar het Contactpunt Regularisaties stappen om zijn vermogen ‘zondevrij’ te maken. Er staat geen einddatum op de procedure, maar hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

bril.jpg

Nouvelle régularisation fiscale 2016

- Tuerlinckx Avocats Fiscalistes

Le gouvernement Michel est parvenu à un accord sur une nouvelle régularisation fiscale qui débuterait en janvier 2016 en raison de l’accélération de la transparence fiscale entre les Etats.

openboek.jpg

De permanente fiscale regularisatie in praktijk nu !

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Regering-Michel besliste in volle zomerse komkommerperiode de permanente fiscale regularisatie opnieuw in ere te herstellen.

Cover fiscale regularisatie 2015 (1)

Brochure Fiscale Regularisatie 2015

- Tuerlinckx Fiscale Regularisatie

Tuerlinckx Fiscale Advocaten zet voor u de belangrijkste principes en tarieven uiteen die op dit moment worden gehanteerd bij een fiscale rechtzetting.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

kranten.jpg

België heeft al een Guardia di Finanza : de BBI

- Jan Tuerlinckx' opinie in DE TIJD

De BBI hanteert voortaan een uniform landelijk beleid in de behandeling van belastbare inkomsten die niet werden aangegeven. Of zeg maar fiscale regularisatie. Voor een goed begrip: regularisaties werden altijd al aanvaard door de administratie.

iStock_000010936334Small.jpg

Hoe voorspelbaar: hier is de nieuwe fiscale regularisatie!

- Tuerlinckx Advocaten in EXPRESS.BE

Het ging de allerlaatste keer zijn, zo verkondigde de overheid in 2013. Wel, wat de Belgische fiscalisten in hun glazen bol zagen, is nu een feit geworden. Het brede publiek vernam via de media dat de Belgische fiscus opteert om het systeem van de fiscale regularisatie verder te zetten. Eufemistisch wordt dit nu door de minister van Financiën omschreven als een ‘rechtzetting.’

paperclips-2.jpg

Patrimonium 2014

- Patrimonium 2014 - Die Keure

Vereist de fiscale regularisatieaanvraag de machtiging van de vrederechter?

buildings-2.jpg

Terugkeer van zwart geld gunstig voor Belgische economie

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Ook zonder fiscale amnestie blijft zwart geld terugkeren uit het buitenland. Bij vermogensbeheerders en fiscale advocaten lopen er dagelijks nieuwe dossiers binnen van Belgen die hun verborgen vermogen willen regulariseren. De schatkist vaart er wel bij, maar levert het zwart geld de Belgische economie ook wat op?

pen.jpg

Fiscale regularisatie | Nieuwe wet

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Met de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (B.S. 12 juli 2013) heeft de wetgever getracht om rechtszekerheid te creëren rond een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden van de regeling die van toepassing was tot 15 juli 2013. Diverse adviseurs hebben hun belangrijkste vragen uit de praktijk gebundeld en overgemaakt aan het Contactpunt Regularisaties teneinde hierover opheldering te krijgen. Thans wordt er door het Contactpunt Regularisaties gewerkt aan een zogenaamde “Frequently Asked Question lijst (FAQ)” die een antwoord zal moeten bieden om de meest voorkomende vragen uit de praktijk.

justitiepaleis.jpg

Le principe d’égalité en matière de droits de succession, dans le cadre d’une régularisation fiscale par les héritiers

- Act. Fisc.

Act. Fisc. 2013, nr. 39, 1-3.

iStock_000008833188Small.jpg

Frauderende ondernemers aan de beurt

- Jan Tuerlinckx bij Kanaal Z

Vandaag is de allerlaatste ronde fiscale regularisatie gestart. Eentje waarbij wel 'ns een pak middenstanders zouden boven water kunnen komen die zwarte omzet naar privérekeningen hebben versast. Zij komen voor het eerst in aanmerking komt voor een regularisatie. Weliswaar aan hogere tarieven.

pionnen.jpg

De denkfout van de fiscus inzake regularisatie

- Express.be

De voorzichtige, brave spaarder met een oorspronkelijk wit kapitaal in het buitenland wordt door de Belgische fiscus in de nieuwe en allerlaatste fiscale regularisatieronde net zo hard aangepakt als de zware fraudeur waarvan het geld in het buitenland altijd zwart is geweest. Is dat rechtvaardig? De fiscus maakt hier een denkfout.

iStock_000010936334Small.jpg

Veel belastingplichtigen regulariseren nog snel

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Het kwam uitgebreid in de pers aan bod. Veel belastingplichten dienen snel nog een regularisatieaangifte in onder de huidige wetgeving.

keyboard-3.jpg

Scharnier tussen de huidige en de nieuwe regeling

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Wat de exacte inhoud zal zijn van de nieuwe regularisatie wetgeving staat nog niet vast. Ook blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Aan de nieuwe wet wordt nog gewerkt door de regering.

euros.jpg

Fiscale regularisatie | Feiten en Cijfers

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Waarom lanceert de overheid een nieuwe fiscale regularisatie? Simpel: dit moet een belangrijk deel van het Belgische begrotingstekort wegwerken. Al meer dan één decennium is het een traditie dat het laatste ‘gaatje’ van de begroting wordt dichtgereden met de aanpak van belastingzondaars. Je kan hier wel de bedenking maken dat fiscale fraudebestrijding werkt zoals een antibioticum. Bij veelvuldig gebruik houdt het nuttig effect op en manifesteren zich bijwerkingen…

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share