btw

statistieken.jpg

Hete nazomer voor de medische sector

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De vraag of het voor een zelfstandige of een vrije beroeper een goede zaak is dat hij op zijn diensten of goederen geen btw hoeft aan te rekenen, is niet eenduidig te beantwoorden. Als zijn klanten niet btw-plichtig zijn, is dat wel een slechte zaak.

buildings-2.jpg

BTW: het fiscaal antwoord op protectionisme

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Een BTW-verhoging wordt niet als een vergelding of een openingszet in de esbattementen van internationaal protectionisme gezien. Zodoende is BTW de wolf in schaapsvacht in een oorlog aangevuurd door protectionistische reflexen.

bril.jpg

Het einde van de vennootschapsbelasting

- Jan Tuerlinckx op APACHE.BE

In de aanloop naar de begrotingsopmaak voor volgend jaar buigt de regering zich over de noodzakelijke hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat fiscaal instrument – gepokt en gemazeld in een industrieel tijdperk – is gedoemd te verdwijnen in een digitale economie. Hoe kan het anders en beter?

buildings-2.jpg

Coperfin hervormingen bij FOD Financiën

- Jan Tuerlinckx op KANAAL Z

Coperfin is de meest ingrijpende hervorming in de geschiedenis van het Ministerie van Financiën en beoogt gefaseerd – of via ‘kantelingen’ - niet alleen een doorgedreven rationalisatie van de kosten, maar ook een efficiëntere dienstverlening naar de belastingplichtigen.

dollar.jpg

De Coperfin hervormingen: Hoe de centralisering van de FOD Financiën nefast kan zijn voor de belastingplichtige

- Tuerlinckx Advocaten

Coperfin is een nieuwe organisatiestructuur met administraties voor particulieren , KMO’s en grote ondernemingen. Er wordt voortaan met één elektronisch dossier gewerkt dat over de grenzen van de diensten heen door de respectieve belastingsambtenaren wordt geraadpleegd en verwerkt.

dollar.jpg

Kampioen in boetes

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De btw is de boetebelasting bij uitstek.

openboek.jpg

Fiscus kan nu alle spelregels aan zijn laars lappen

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD online

Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, velde op 22 mei een arrest dat grote onrust veroorzaakt bij fiscaal advocaten.

pionnen.jpg

Le commencement du délai de prescription de l’action en restitution de la TVA et l’actio de in rem verso en matière fiscale

- Act. Fisc.

Act. Fisc. 2010, nr. 38, 1-3.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share