johan van overtveldt

vlaggen

Tommelein mikt op 100 miljoen uit ontdoken erfenissen

- Dave van Moppes in DE TIJD ONLINE

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) verwacht veel van de Vlaamse fiscale regularisatie die maandag van start gaat. Hij mikt voor dit jaar op een opbrengst van 100 miljoen euro.

openboek.jpg

Wis uw erfzonden uit

- Dave van Moppes in DE TIJD

Hebt u een erfenis die het daglicht niet mag zien omdat u een deel ervan voor de belastingdiensten verzweeg? Of lieten uw ouders of uw suikertante u geld na waarop ze eerder erfbelasting ontdoken hadden? Maak komaf met uw duistere verleden.

pionnen.jpg

Van Overtveldt wil verregaande hervorming fiscaal strafrecht

- Jan Tuerlinckx in TRENDS ONLINE

In 2014 vernietigde het het Grondwettelijk Hof de Una Via-wet, die de administratieve en strafrechtelijke fiscale procedure regelde. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de impasse beëindigen.

klok.jpg

Bereken zelf uw winst bij afschaffing van de notionele-intrestaftrek

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in TRENDS.BE

Nu de heisa rond de tax shift even geluwd is, is het tijd voor een ander voorstel dat leven in de fiscale brouwerij zal brengen. De hervorming van de vennootschapsbelasting.

notebook-2.jpg

L’ E=mc2 de la fiscalité

- Tuerlinckx Avocats Fiscalistes

À peine le brouhaha suscité par le tax-shift est-il retombé que voici déjà apparaître une nouvelle proposition susceptible de transformer notre édifice fiscal : le système d'imposition différenciée.

justitiepaleis.jpg

La Justice passe parfois par la grâce fiscale…

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck dans L'ECHO

L’importance de la grâce fiscale, qu’elle soit accordée par le ministre lui-même ou pas, ne peut donc être sous-estimée tant que le cadre législatif ne proposera pas un canevas progressif alternatif et que le pouvoir de sanctionner restera entre les mains de l’administration fiscale.

wandelaars.jpg

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in DE TIJD

Genade is de overwinning van de empathie op de strenge letter van de wet.

keyboard-3.jpg

Belastingzondaars moeten nog geduld oefenen

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

Er is nog altijd geen juridisch kader voor Belgen die hun belastingzonden nog willen opbiechten. De nieuwe wet liep vorige week opnieuw vertraging op.

kranten.jpg

Parlement beslist (nog) niet over lot van fiscale zondaars

- Dave van Moppes in MONEYTALK

De wet over de "invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie" wordt vandaag dan toch niet gestemd door het federale parlement.

wisselkoersen.jpg

Alles kan beter

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

Het is gemakkelijk gezegd dat belastingen transparanter, eenvoudiger en beter controleerbaar moeten. Maar hoe kun je een belastingsysteem hervormen zonder grote schokgolven te veroorzaken? We vroegen advies aan vijf experts die met beide voeten in de praktijk staan.

doolhof.jpg

Les fonctionnaires ne peuvent plus suivre

- Jan Tuerlinckx dans TRENDS/TENDANCES

La déclaration à l’impôt des personnes physiques sera encore un peu plus compliquée cette année, alors que la sixième réforme de l’Etat multiplie les situations absurdes. Jef Wellens, juriste fiscaliste chez Wolters Kluwer et les avocats spécialisés en droit fiscal Michel Maus et Jan Tuerlinckx l’ont passée au crible pour vous.

justitiepaleis.jpg

Wen er maar aan : transparant wordt het nieuwe normaal

- Dave van Moppes in KNACK

Komt er ooit een einde aan het bestaan van belastingparadijzen? Drie experts buigen zich over fiscale fraude, voor en na de Panama Papers. ‘Bij de financiële instellingen heerst er vandaag een panische angst om bij een fraudezaak betrokken te raken.’

vlaggen

Fiscale regularisatie bezaaid met mijnen

- Dave van Moppes in DE TIJD

De Panama Papers bevestigen nogmaals het nut van de aangekondigde fiscale regularisatie. Belastingplichtigen met iets op hun kerfstok vrezen de Kaaimantaks en de internationale gegevensuitwisseling. Maar de weg naar fiscale eerlijkheid blijkt een mijnenveld.

bank.jpg

La régularisation fiscale est un vrai champ de mines

- Dave van Moppes dans l'ECHO

Les Pa­nama Pa­pers confirment une fois de plus l’uti­lité de la ré­gu­la­ri­sa­tion fis­cale. Mais si les contri­buables ré­cal­ci­trants re­doutent la taxe Caï­man et les échanges de don­nées in­ter­na­tio­nales, le che­min vers l’hon­nê­teté fis­cale est truffé de pièges.

kranten.jpg

Regulariseren kan binnenkort altijd

- Dave van Moppes in TRENDS MONEYTALK

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni van start moet gaan. Maar of het sluitend is, hangt af van de samenwerking met de deelstaten.

kranten.jpg

Une régularisation fiscale permanente

- Dave van Moppes dans TRENDS TENDANCES

Le scandale des «Panama Papers» confirme que l’étau se resserre sur les paradis fiscaux. Il reste toutefois possible de régulariser ses capitaux placés à l’étranger, avec le mécanisme permanent mis en place par le gouvernement fédéral. Ce nouveau système entre en vigueur le 1er juin.

kredietkaart.jpg

Antifraudeplan: 'Europees Hof fluit Belgische overheid kordaat en terecht terug'

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS.BE

De Antigoon-wet betekent dat de overheid niet noodzakelijk gebonden is door de wet die de fiscale procedure- en spelregels vastlegt. Ook niet wanneer de rechten aan de burger toekomen en geschonden worden.

vlaggen

La loi qui stipule que l’administration n’est pas liée par la loi

- Tuerlinckx Avocats Fiscalistes dans L'ECHO

Le projet de loi Antigone implique que l’administration n’est pas forcément liée par la loi qui définit la procédure fiscale. Même lorsque les droits en matière fiscale reviennent au citoyen et sont violés.

pionnen.jpg

Zwartspaarder met berouw mag niet geweigerd worden

- Dave van Moppes in DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die zegt hoe zwart geld moet worden geregulariseerd, ingetrokken wordt.

zandloper.jpg

Fiscus kan zwartspaarders die inkomsten willen witten niet weigeren

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

De fiscus moet zwartspaarders die hun inkomsten spontaan aangeven, belasten. Zelfs als de instructie die bindende richtlijnen geeft over hoe zwart geld geregulariseerd kan worden, ingetrokken wordt.

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

kranten.jpg

Zwart geld witten kan weer

- Dave van Moppes in NETTO DE TIJD

Wie met zwart of grijs geld zit, kan vanaf volgend jaar opnieuw naar het Contactpunt Regularisaties stappen om zijn vermogen ‘zondevrij’ te maken. Er staat geen einddatum op de procedure, maar hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

pionnen.jpg

L'argent noir ou gris pourra encore être blanchi

- Dave van Moppes dans L'ECHO-MON ARGENT

À partir du 1er janvier, celui qui a de l'argent noir (ou gris) aura à nouveau l'occasion de s'adresser au Point de contact Régularisation pour légalisersa situation. Aucun délai n'a été fixé, mais une chose est sûre, plus on attend, plus cela coûtera cher.

justitiepaleis.jpg

To Antigoon or not? Vergeet 'in dubio contra fiscum' echter niet

- Tom De Clerck

In het arrest van 22 mei 2015 paste het Hof van Cassatie de strafrechtelijke Antigoon-versoepeling toe in fiscale zaken, wat erop neerkomt dat er slechts in welbepaalde gevallen onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten mag worden geweerd.

pionnen.jpg

Fiscus mag onwettig bewijs gebruiken: 'Opent deur naar langere en meer betwistingen'

- Jan Tuerlinckx' opiniestuk in KNACK.be

Men zou geneigd zijn om te denken dat de Cassatierechtspraak over de ruime toelaatbaarheid van bewijs, zelfs het onrechtmatig bewijs, een goede zaak is voor een efficiënte fiscale rechtshandhaving. Dat zal echter gezichtsbedrog blijken, zegt advocaat Jan Tuerlinckx.

mensen.jpg

De kaaiman sluipt naderbij

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De opzet van de kaaimantaks is een specifieke vorm van belastingvrij beleggen aan banden te leggen.

euros.jpg

Le caïman approche…

- Jan Tuerlinckx dans TRENDS/TENDANCES

Il n’est pas impensable que le petit investisseur soit bientôt confronté aux descendants de la taxe Caïman dans son propre portefeuille.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share