fraude

justitiepaleis.jpg

La Justice passe parfois par la grâce fiscale…

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck dans L'ECHO

L’importance de la grâce fiscale, qu’elle soit accordée par le ministre lui-même ou pas, ne peut donc être sous-estimée tant que le cadre législatif ne proposera pas un canevas progressif alternatif et que le pouvoir de sanctionner restera entre les mains de l’administration fiscale.

wandelaars.jpg

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af

- Jan Tuerlinckx en Tom De Clerck in DE TIJD

Genade is de overwinning van de empathie op de strenge letter van de wet.

bank.jpg

La régularisation fiscale est un vrai champ de mines

- Dave van Moppes dans l'ECHO

Les Pa­nama Pa­pers confirment une fois de plus l’uti­lité de la ré­gu­la­ri­sa­tion fis­cale. Mais si les contri­buables ré­cal­ci­trants re­doutent la taxe Caï­man et les échanges de don­nées in­ter­na­tio­nales, le che­min vers l’hon­nê­teté fis­cale est truffé de pièges.

mensen.jpg

Het concept anti-BEPS richtlijn ligt klaar

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De Europese Commissie heeft een voorstel van richtlijn klaarliggen waarbij de 28 lidstaten worden verplicht om de voornaamste BEPS-actiepunten binnen de drie jaar in een door Europa omlijnd wetgevend kader te gieten.

notebook-2.jpg

De onwillige belastingbetaler is gewaarschuwd

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

De bestraffing van belastingplichtigen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, blijkt hoe langer hoe lastiger.

wisselkoersen.jpg

We verklikken 5 x meer fiscale fraudeurs

- Jan Tuerlinckx in HET BELANG VAN LIMBURG

We hebben vorig jaar een record aantal aangiften van fiscale fraude gedaan.

euros.jpg

Recordaantal fraudeurs verklikt, maar wat schieten we ermee op?

- Jan Tuerlinckx in DE MORGEN

Belgen hebben nog nooit zoveel aangiften van fiscale fraude gedaan als vorig jaar. In 2015 kwamen er meer dan 2.750 meldingen binnen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. In 2010 waren het er nog maar 540. Zijn we een volk van verklikkers?

bril.jpg

Nouvelle régularisation fiscale 2016

- Tuerlinckx Avocats Fiscalistes

Le gouvernement Michel est parvenu à un accord sur une nouvelle régularisation fiscale qui débuterait en janvier 2016 en raison de l’accélération de la transparence fiscale entre les Etats.

justitiepaleis.jpg

Geen Kaaimantaks zonder meldingsplicht. Maar is de meldingsplicht wel rechtmatig?

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Sinds 2013 moet een natuurlijke persoon in zijn aangifte van personenbelasting melding maken van bepaalde privé-vermogensconstructies.

bank.jpg

Bedrijven in vizier van nepbestuurders

- Jan Tuerlinckx in DE TIJD

Bedrijven worden geconfronteerd met een nieuwe vorm van oplichting. Fraudeurs doen zich via een nepstatuut voor als bestuurder van een vennootschap met de bedoeling geld van de rekening te halen.

iStock_000004294617Small.jpg

Staatsblad met simpele truc gebruikt voor bedrog

- Jan Tuerlinckx in het NIEUWSBLAD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders en het blijkt een simpele truc met het Staatsblad. Een nieuwe vorm van fraude. Getekend: een bende slimme Bulgaren.

openboek.jpg

Bende misbruikt Staatsblad om bedrijven op te lichten

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders. Het blijkt een nieuwe vorm van fraude met het Staatsblad en een bende slimme Bulgaren in de hoofdrol.

kranten.jpg

Het vermogenskadaster komt er aan

- Jan Tuerlinckx' column in TRENDS

Wie nog altijd gelooft dat een vermogenskadaster niet te realiseren is, mag bij de dagdromers worden ingedeeld.

iStock_000004294617Small.jpg

De witwasmachine van de BBI

- Tuerlinckx Advocaten in TRENDS

Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de tarieven die de BBI hanteert om zwart geld te regulariseren. Maar absolute zekerheid over straffeloosheid is er niet.

statistieken.jpg

4e Anti-witwasrichtlijn zal voorzien in de verplichting voor de Lidstaten om een centraal register van uiteindelijk begunstigden bij te houden en toegankelijk te maken

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

dollar.jpg

Werken met een wazige wet

- Jan Tuerlinckx in TRENDS

De anti-fraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de anti-witwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

bank.jpg

Vage antifraudewet maakt banken strenger dan nodig is

- Trends.be

De antifraudewet is een jaar van kracht. Hij verplicht de banken en andere professionals informatie over ernstige fiscale fraude door te geven aan de antiwitwascel. Banken en advocaten verzetten zich bij het Grondwettelijk Hof.

statistieken.jpg

La prophétie auto-réalisatrice

- Jan Tuerlinckx dans TRENDS TENDANCES

La lutte contre la fraude fiscale peut aujourd’hui être qualifiée d’auto-réalisatrice : elle ne permet pas nécessairement d’identifier plus de cas de fraudes, mais qualifie simplement de fraude un plus grand nombre de délits.

klok.jpg

Diamantairs weinig enthousiast over amnestietarief

- Jan Tuerlinckx in DE STANDAARD

De bijzondere belastinginspectie (BBI) doet de honderden diamantairs die betrapt werden met een geheime rekening bij de bank HSBC in Zwitserland een voorstel om het geld dat op de rekening werd aangetroffen te regulariseren.

openboek.jpg

België en Europa verstrengen de anti-witwaswetgeving

- Tuerlinckx Fiscale Advocaten

Nu de anti-witwaswetgeving op zowel Belgisch als Europees vlak recentelijk opnieuw in de media ter sprake kwam, stelt u zich wellicht de vraag welke de concrete impact van de aankomende regelgeving is en op welke wijze en binnen welke termijn deze op uw onderneming van toepassing wordt.

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share